Ring
Kamel
 
 

Namnöversättning

[Tillbaka till listan]

Tolkien
(första förekomst)
Åke Ohlmarks Erik Andersson Kamelen
Wandlimb
(Bok III, kapitel 4: Trädskägge)
Wandlimb  Vidjeviga  Vidjeslank 
Tolkiens översättningsguide
Wandlimb. = Fimbrethil, of which it is not a translation. Translate by sense. (An Entwife's name). 
Kommentar
Det här namnet var inte helt lättöversatt! En rak översättning till "Vidjelem" hade ju kanske inte blivit helt lyckad... Men det känns som om andemeningen i namnet fångas ganska bra av "Vidjeslank" (eller för all del av Anderssons "Vidjeviga"). Jag funderade på att lägga på ett avslutande "a" för att göra det mer namnigt (motsvarande det avslutande "e" i namnen på de manliga enterna), men det låter helt enkelt inte bra då, så det får stanna vid bara "Vidjeslank".

Det kan noteras att Ohlmarks alltså tycks ha tolkat detta namn som alviska, eftersom han lämnat det oöversatt. Tittar man närmare på hans översättning av den enda passage där namnet förekommer – ah! the loveliness of Fimbrethil, of Wandlimb the lightfooted, in the days of our youth! – så ser man att han tolkat Fimbrethil och Wandlimb som två olika entmör, när det ju i själva verket är två olika namn på samma entmö, vilket förklarar fadäsen.

Senast uppdaterad: 2016-02-02 16:03:45
Tolkien Åke Ohlmarks
Wandlimb Wandlimb 
Erik Andersson Kamelen
Vidjeviga  Vidjeslank 
Tolkiens översättningsguide
Wandlimb. = Fimbrethil, of which it is not a translation. Translate by sense. (An Entwife's name). 
Kommentar
Det här namnet var inte helt lättöversatt! En rak översättning till "Vidjelem" hade ju kanske inte blivit helt lyckad... Men det känns som om andemeningen i namnet fångas ganska bra av "Vidjeslank" (eller för all del av Anderssons "Vidjeviga"). Jag funderade på att lägga på ett avslutande "a" för att göra det mer namnigt (motsvarande det avslutande "e" i namnen på de manliga enterna), men det låter helt enkelt inte bra då, så det får stanna vid bara "Vidjeslank".

Det kan noteras att Ohlmarks alltså tycks ha tolkat detta namn som alviska, eftersom han lämnat det oöversatt. Tittar man närmare på hans översättning av den enda passage där namnet förekommer – ah! the loveliness of Fimbrethil, of Wandlimb the lightfooted, in the days of our youth! – så ser man att han tolkat Fimbrethil och Wandlimb som två olika entmör, när det ju i själva verket är två olika namn på samma entmö, vilket förklarar fadäsen.

Senast uppdaterad: 2016-02-02 16:03:45