Ring
Kamel
 
 

Namnöversättning

[Tillbaka till listan]

Tolkien
(första förekomst)
Åke Ohlmarks Erik Andersson Kamelen
Sundering Seas, the
(Bok I, kapitel 11: En kniv i mörkret)
det vida hav, de landskiljande haven  Skiljande haven  Söndrans hav 
Tolkiens översättningsguide
(Kommentar saknas.) 
Kommentar
Detta är havet, eller haven, som ligger mellan Midgård i öster och de okända länderna på andra sidan havet. Tidigare skilde havet Midgård från Aman, Valars välsignade kontinent, men efter Númenors fall lyftes Aman ut ur världen och gjordes onåbart för (nästan) alla utom alverna.
Sundering betyder "åtskiljande", alltså havet som skiljer kontinenterna åt. Anderssons "Skiljande haven" är därmed helt korrekt, men låter i mina öron alldeles för opoetiskt jämfört med originalnamnet. Det hade varit en bättre översättning om Tolkien hade döpt havet till the Dividing Seas istället. "Söndrande haven" betyder samma sak, men är ett lite ålderdomligare sätt att uttrycka det, som jag tycker helt enkelt låter bättre. Men ännu lite bättre tycker jag att "Söndrans hav" låter – i synnerhet som två av fyra förekomster av detta uttryck i ringsagan är i dikter (Sången om Beren och Lúthien och Galadriels sång om Eldamar), och denna lite kortare namnform passar mycket bättre in i versmåtten!

Senast uppdaterad: 2015-05-28 17:05:45
Tolkien Åke Ohlmarks
Sundering Seas, the det vida hav, de landskiljande haven 
Erik Andersson Kamelen
Skiljande haven  Söndrans hav 
Tolkiens översättningsguide
(Kommentar saknas.) 
Kommentar
Detta är havet, eller haven, som ligger mellan Midgård i öster och de okända länderna på andra sidan havet. Tidigare skilde havet Midgård från Aman, Valars välsignade kontinent, men efter Númenors fall lyftes Aman ut ur världen och gjordes onåbart för (nästan) alla utom alverna.
Sundering betyder "åtskiljande", alltså havet som skiljer kontinenterna åt. Anderssons "Skiljande haven" är därmed helt korrekt, men låter i mina öron alldeles för opoetiskt jämfört med originalnamnet. Det hade varit en bättre översättning om Tolkien hade döpt havet till the Dividing Seas istället. "Söndrande haven" betyder samma sak, men är ett lite ålderdomligare sätt att uttrycka det, som jag tycker helt enkelt låter bättre. Men ännu lite bättre tycker jag att "Söndrans hav" låter – i synnerhet som två av fyra förekomster av detta uttryck i ringsagan är i dikter (Sången om Beren och Lúthien och Galadriels sång om Eldamar), och denna lite kortare namnform passar mycket bättre in i versmåtten!

Senast uppdaterad: 2015-05-28 17:05:45