Ring
Kamel
 
 

Namnöversättning

[Tillbaka till listan]

Tolkien
(första förekomst)
Åke Ohlmarks Erik Andersson Kamelen
Budgeford
(Bok I, kapitel 5: En sammansvärjning avslöjas)
Skinne vad  Bukevad  Böljevad 
Tolkiens översättningsguide
Budgeford. Budge- was an obscured element, having at the time no clear meaning. Since it was the main residence of the Bolger family (a hobbit­name not to be translated) it may be regarded as a corruption of the element bolge, bulge. Both Bolger and Bulger occur as surnames in England. Whatever their real origin, they are used in the story to suggest that they were in origin nicknames referring to fatness, tubbiness. 
Kommentar
Det här är en by i Östfjärdingen, i regionen Bridgefields närmast väster om Brännvinsbron.
Om vi behåller namnet Bolger oförändrat (och det gör vi! se det namnet) så skall det vi översätter Budgeford till alltså vara något som både låter trovärdigt som ortnamn och dessutom något som skall ha kunnat uppkomma genom en rimlig förvanskning av ett namn som innehåller just Bolger. Jag tycker att Böljevad väl uppfyller båda dessa kriterier.
Tolkien säger i sin Guide att namnet inte hade någon "clear meaning", men ordet budge finns ju på engelska - det betyder ungefär "rubba, rucka på" - så vad han menar är väl att det inte längre är uppenbart att namnet kommer från Bolger. Däremot gör det inget om det tycks betyda något annat istället! Vilket ju precis är fallet med Böljevad.

Andersson tycks ha läst men inte förstått Tolkiens instruktioner, då hans Bukevad verkar gå direkt på "referring to fatness, tubbiness" utan att passera Bolger på vägen.
Ohlmarks Skinne vad å sin sida tycks vara en gissning baserad på den andra, mer obskyra betydelsen hos ordet budge: ett slags lammskinn med ullen vänd utåt (som kan användas t ex som dekoration på enklare ämbetsdräkter). Den gode Åke hade ju som bekant inte tillgång till "facit", alltså Tolkiens Guide, men däremot tycks han ha haft en skaplig ordbok!

Senast uppdaterad: 2014-08-21 23:50:15
Tolkien Åke Ohlmarks
Budgeford Skinne vad 
Erik Andersson Kamelen
Bukevad  Böljevad 
Tolkiens översättningsguide
Budgeford. Budge- was an obscured element, having at the time no clear meaning. Since it was the main residence of the Bolger family (a hobbit­name not to be translated) it may be regarded as a corruption of the element bolge, bulge. Both Bolger and Bulger occur as surnames in England. Whatever their real origin, they are used in the story to suggest that they were in origin nicknames referring to fatness, tubbiness. 
Kommentar
Det här är en by i Östfjärdingen, i regionen Bridgefields närmast väster om Brännvinsbron.
Om vi behåller namnet Bolger oförändrat (och det gör vi! se det namnet) så skall det vi översätter Budgeford till alltså vara något som både låter trovärdigt som ortnamn och dessutom något som skall ha kunnat uppkomma genom en rimlig förvanskning av ett namn som innehåller just Bolger. Jag tycker att Böljevad väl uppfyller båda dessa kriterier.
Tolkien säger i sin Guide att namnet inte hade någon "clear meaning", men ordet budge finns ju på engelska - det betyder ungefär "rubba, rucka på" - så vad han menar är väl att det inte längre är uppenbart att namnet kommer från Bolger. Däremot gör det inget om det tycks betyda något annat istället! Vilket ju precis är fallet med Böljevad.

Andersson tycks ha läst men inte förstått Tolkiens instruktioner, då hans Bukevad verkar gå direkt på "referring to fatness, tubbiness" utan att passera Bolger på vägen.
Ohlmarks Skinne vad å sin sida tycks vara en gissning baserad på den andra, mer obskyra betydelsen hos ordet budge: ett slags lammskinn med ullen vänd utåt (som kan användas t ex som dekoration på enklare ämbetsdräkter). Den gode Åke hade ju som bekant inte tillgång till "facit", alltså Tolkiens Guide, men däremot tycks han ha haft en skaplig ordbok!

Senast uppdaterad: 2014-08-21 23:50:15