Ring
Kamel
 
 

Namnöversättning

Tolkien Åke Ohlmarks Erik Andersson Kamelen
Will Whitfoot
(Bok I, kapitel 9: På värdshuset Den Stegrande Ponnyn)
Willy Vitfot, Ville Vettfot  Vidar Vittfot  Ville Vitfot 
Tolkiens översättningsguide
Whitfoot. Translate by 'white' and 'foot'. See Whitfurrows under place-names. 
Kommentar
Detta är namnet på Sysslets borgmästare, tillika den fetaste hoben i Västfjärdingen. (Att han när taket på rådhålan i Miklagräva rasat in kom ut alldeles täckt av kalkdamm och såg ut som en "floured dumpling" har jag valt att översätta till "pudrad pösmunk", och smeknamnet "old Flourdumpling" sålunda till "gamle Pösmunken".)

Att förledet whit betyder "vit" säger ju Tolkien själv, och efterledet "fot" är det inte mycket att göra med. Det enda man skulle kunna göra är att som Andersson försöka få till en lätt förvanskning av "vit" för att göra namnet till en exakt motsvarighet till originalet. Jag tror visserligen att "vitt" skulle kunna vara en existerande sådan förvanskning, men jag hittar för tillfället inget belägg för det. (Orten Vittskövle i Skåne till exempel tycks ha andra rötter, från "vid" snarare än "vit".) Därför avstår jag tills vidare från att som Andersson köra med Vittfot, även om jag nog tycker att det låter bättre än Vitfot.

En lätt försvenskning av förnamnet Will är visserligen på sin plats, men att som Andersson vara så paniskt rädd för minsta antydan till anglicism att han slänger hela namnet överbord och tar ett annat (dessutom ett som inte alls låter hobiskt i mina öron) är att gå alldeles för långt. Tycker jag!

Ohlmarks gör här en av sina mest klassiska missar! Inte nog med att han när han kommer till slutet av boken, kapitlet The Scouring of the Shire, hunnit glömma att han redan översatt namnet till Willy Vitfot och använder Ville Vettfot istället. (Förledet whit har ju som sagt inget med vett att göra.) Men dessutom tolkar han borgmästarens smeknamn, "old Flourdumpling", som om det var en separat person som faktiskt heter så, och översätter prompt denne nykomlings namn till ... håll i er ... Klimp Kroppkaka!

Senast uppdaterad: 2013-09-12 11:26:29