Ring
Kamel
 
 

Namnöversättning

[Tillbaka till listan]

Tolkien
(första förekomst)
Åke Ohlmarks Erik Andersson Kamelen
Cloudyhead
(Bok II, kapitel 3: Ringen vandrar söderut)
Molnkrone  Molnhjässan  Molnhjässan 
Tolkiens översättningsguide
Cloudyhead. Translation of Dwarvish Bundushathûr; translate by sense. 
Kommentar
Detta är namnet på allmänna språket på det berg som också är känt som Fanuidhol eller Bundushathûr, en av de tre toppar i Dimmiga bergen under vilka Moria återfinns.
Jag valde som synes att ansluta mig till Anderssons raka översättning. Jag tycker att den fungerar bra.

Senast uppdaterad: 2015-01-04 03:13:44
Tolkien Åke Ohlmarks
Cloudyhead Molnkrone 
Erik Andersson Kamelen
Molnhjässan  Molnhjässan 
Tolkiens översättningsguide
Cloudyhead. Translation of Dwarvish Bundushathûr; translate by sense. 
Kommentar
Detta är namnet på allmänna språket på det berg som också är känt som Fanuidhol eller Bundushathûr, en av de tre toppar i Dimmiga bergen under vilka Moria återfinns.
Jag valde som synes att ansluta mig till Anderssons raka översättning. Jag tycker att den fungerar bra.

Senast uppdaterad: 2015-01-04 03:13:44