Ring
Kamel
 
 

Namnöversättning

[Tillbaka till listan]

Tolkien
(första förekomst)
Åke Ohlmarks Erik Andersson Kamelen
Chetwood
(Prolog, kapitel 1: Angående hober)
Skvätte skog  Ketskogen  Tjättskogen 
Tolkiens översättningsguide
Chetwood. See Archet
Kommentar
Det känna rimligt att försvenska stavningen, även om själva ljudet i förledet enligt Tolkien bör lämnas mer eller mindre oförändrat. Och efterledet översätts naturligtvis! Se Archet för en närmare diskussion om varför jag väljer just "tjätt". På det ordet har Tolkien också en lite utförligare kommentar i sin Guide.

Ohlmarks får en eloge för den höga mysfaktorn i sitt Skvätte skog! Han hade ju inte tillgång till Tolkiens namnförklaringar utan fick lösa det här helt på frihand, och utifrån de förutsättningarna gjorde han det bra.
Anderssons Ketskogen är svårare att förstå. Principen tycks vara den som Tolkien anbefaller, att behålla ljudet i chet, men varför den udda stavningen? Och det blir ju ganska konstigt att behålla ljudet här, men inte i översättningen av Archet (vilket beror på att han, vilket visserligen är förståeligt, inte alls tyckte om hur "Arket" såg ut i skrift).

Senast uppdaterad: 2021-06-04 03:58:09
Tolkien Åke Ohlmarks
Chetwood Skvätte skog 
Erik Andersson Kamelen
Ketskogen  Tjättskogen 
Tolkiens översättningsguide
Chetwood. See Archet
Kommentar
Det känna rimligt att försvenska stavningen, även om själva ljudet i förledet enligt Tolkien bör lämnas mer eller mindre oförändrat. Och efterledet översätts naturligtvis! Se Archet för en närmare diskussion om varför jag väljer just "tjätt". På det ordet har Tolkien också en lite utförligare kommentar i sin Guide.

Ohlmarks får en eloge för den höga mysfaktorn i sitt Skvätte skog! Han hade ju inte tillgång till Tolkiens namnförklaringar utan fick lösa det här helt på frihand, och utifrån de förutsättningarna gjorde han det bra.
Anderssons Ketskogen är svårare att förstå. Principen tycks vara den som Tolkien anbefaller, att behålla ljudet i chet, men varför den udda stavningen? Och det blir ju ganska konstigt att behålla ljudet här, men inte i översättningen av Archet (vilket beror på att han, vilket visserligen är förståeligt, inte alls tyckte om hur "Arket" såg ut i skrift).

Senast uppdaterad: 2021-06-04 03:58:09