Ring
Kamel
 
 

Namnöversättning

[Tillbaka till listan]

Tolkien
(första förekomst)
Åke Ohlmarks Erik Andersson Kamelen
Crickhollow
(Bok I, kapitel 3: Tre gör sällskap)
Kricke gryt  Krikdala  Krickdala 
Tolkiens översättningsguide
Crickhollow. A place‑name in Buckland. It is meant to be taken as composed of an obsolete element + the known word hollow. The ‑hollow (a small depression in the ground) can be translated by sense, the crick­ retained (in the spelling of the Language of translation). 
Kommentar
Behåll crick, fast med försvenskad stavning, och översätt hollow.
Jag var länge inne på Kricksänkan, men jag ratade det till slut på grundval av att hollow är en vanlig och alldaglig ortnamnsändelse i engelskan, medan ganska få orter i Sverige heter något med sänkan. Istället anslöt jag mig till Anderssons dala, dock med en något annan förled. (Krik med långt 'i' tycker jag helt enkelt låter fult!)

Senast uppdaterad: 2013-01-15 16:33:19
Tolkien Åke Ohlmarks
Crickhollow Kricke gryt 
Erik Andersson Kamelen
Krikdala  Krickdala 
Tolkiens översättningsguide
Crickhollow. A place‑name in Buckland. It is meant to be taken as composed of an obsolete element + the known word hollow. The ‑hollow (a small depression in the ground) can be translated by sense, the crick­ retained (in the spelling of the Language of translation). 
Kommentar
Behåll crick, fast med försvenskad stavning, och översätt hollow.
Jag var länge inne på Kricksänkan, men jag ratade det till slut på grundval av att hollow är en vanlig och alldaglig ortnamnsändelse i engelskan, medan ganska få orter i Sverige heter något med sänkan. Istället anslöt jag mig till Anderssons dala, dock med en något annan förled. (Krik med långt 'i' tycker jag helt enkelt låter fult!)

Senast uppdaterad: 2013-01-15 16:33:19