Ring
Kamel
 
 

Namnöversättning

[Tillbaka till listan]

Tolkien
(första förekomst)
Åke Ohlmarks Erik Andersson Kamelen
goblin
(Bok I, kapitel 1: Ett länge väntat kalas)
troll, odjur  vätte  vätte 
Tolkiens översättningsguide
(Kommentar saknas.) 
Kommentar
Som bekant är goblin det ord som används i The Hobbit för samma varelser som i LotR istället kallas orcs. Dock förekommer ordet goblin en eller annan gång även i LotR. Det är något oklart, och framgår heller inte tydligt någon annanstans i alla Tolkiens kvarlämnade skriverier, exakt vad som avses med ordet i det här sammanhanget. Är det en ren synonym till orc, som bara används för variationens skull? Eller har det kanske en lite mer generell odjursmening av allmänt elakt oknytt? Eller är goblin kanske den övergripande termen medan orker är en undergrupp, den största och elakaste varianten av släktet? Tolkien skriver i alla fall i sin kommentar till ordet orc (se det ordet här i min namnlista) att goblin egentligen inte var ett riktigt passande ord, eftersom det är ett ord ur folktraditionen som syftar på en viss sorts varelser. Eftersom Tolkiens orker inte är särskilt lika dessa så bör de hellre ha ett eget namn. Följaktligen bytte han också ut ordet när han skrev LotR. Varför han ändå använde det gamla namnet några gånger är som sagt inte känt.

Alltnog, jag har alltså fastnat för "vätte" som översättning. Ordet är ju inarbetat av Hallqvist, som använde det i sin "Bilbo", men i övrigt har det egentligen inga större fördelar, tycker jag. Att jag använder det är främst i brist på bättre alternativ. Bortsett från hos Tolkien tänker jag mig vättar snarare som ett slags små magiska väsen, lite som gårdstomtar, än som dessa ganska storvuxna odjur som sätter skräck i Midgård. Men som sagt, vad skulle man annars översätta goblin till? Det etymologiskt mest besläktade ordet är nog "kobold", men det är främst ett tyskt ord som inte riktigt sömlöst smälter in i en svensk text. Framför allt blir det väldigt otympligt om man behöver böja det: "kobolder", "koboldernas" ... nä.
Ett tag var jag inne på "pukar", där de storvuxna hobgoblins skulle bli "skråpukar", men jag lät mig så småningom övertygas av kunnigt folk om att detta ord är för intimt förknippat med djävulen och demoner för att vara lämpligt. Och "svartalfer" är visserligen varelser som till sin natur skulle passa ganska bra som goblins, men det går bara inte att ha svartalfer och alver i samma text utan att de har det släktskap som namnen antyder. Det skulle bli alldeles för förvirrande.
I brist på andra passande mytologiska kritter (som jag känner till i alla fall) är vättarna därmed det enda som står till buds. Dessutom kan man ju med visst fog hävda att goblin på engelska har samma problem, att det egentligen syftar på en annan slags varelser än orker. Och därmed är kanske vättar trots allt en ganska bra översättning!

Senast uppdaterad: 2015-07-19 22:21:50
Tolkien Åke Ohlmarks
goblin troll, odjur 
Erik Andersson Kamelen
vätte  vätte 
Tolkiens översättningsguide
(Kommentar saknas.) 
Kommentar
Som bekant är goblin det ord som används i The Hobbit för samma varelser som i LotR istället kallas orcs. Dock förekommer ordet goblin en eller annan gång även i LotR. Det är något oklart, och framgår heller inte tydligt någon annanstans i alla Tolkiens kvarlämnade skriverier, exakt vad som avses med ordet i det här sammanhanget. Är det en ren synonym till orc, som bara används för variationens skull? Eller har det kanske en lite mer generell odjursmening av allmänt elakt oknytt? Eller är goblin kanske den övergripande termen medan orker är en undergrupp, den största och elakaste varianten av släktet? Tolkien skriver i alla fall i sin kommentar till ordet orc (se det ordet här i min namnlista) att goblin egentligen inte var ett riktigt passande ord, eftersom det är ett ord ur folktraditionen som syftar på en viss sorts varelser. Eftersom Tolkiens orker inte är särskilt lika dessa så bör de hellre ha ett eget namn. Följaktligen bytte han också ut ordet när han skrev LotR. Varför han ändå använde det gamla namnet några gånger är som sagt inte känt.

Alltnog, jag har alltså fastnat för "vätte" som översättning. Ordet är ju inarbetat av Hallqvist, som använde det i sin "Bilbo", men i övrigt har det egentligen inga större fördelar, tycker jag. Att jag använder det är främst i brist på bättre alternativ. Bortsett från hos Tolkien tänker jag mig vättar snarare som ett slags små magiska väsen, lite som gårdstomtar, än som dessa ganska storvuxna odjur som sätter skräck i Midgård. Men som sagt, vad skulle man annars översätta goblin till? Det etymologiskt mest besläktade ordet är nog "kobold", men det är främst ett tyskt ord som inte riktigt sömlöst smälter in i en svensk text. Framför allt blir det väldigt otympligt om man behöver böja det: "kobolder", "koboldernas" ... nä.
Ett tag var jag inne på "pukar", där de storvuxna hobgoblins skulle bli "skråpukar", men jag lät mig så småningom övertygas av kunnigt folk om att detta ord är för intimt förknippat med djävulen och demoner för att vara lämpligt. Och "svartalfer" är visserligen varelser som till sin natur skulle passa ganska bra som goblins, men det går bara inte att ha svartalfer och alver i samma text utan att de har det släktskap som namnen antyder. Det skulle bli alldeles för förvirrande.
I brist på andra passande mytologiska kritter (som jag känner till i alla fall) är vättarna därmed det enda som står till buds. Dessutom kan man ju med visst fog hävda att goblin på engelska har samma problem, att det egentligen syftar på en annan slags varelser än orker. Och därmed är kanske vättar trots allt en ganska bra översättning!

Senast uppdaterad: 2015-07-19 22:21:50