Ring
Kamel
 
 

Namnöversättning

[Tillbaka till listan]

Tolkien
(första förekomst)
Åke Ohlmarks Erik Andersson Kamelen
Quest
(Bok II, kapitel 3: Ringen vandrar söderut)
färd, uppgift, uppdrag  uppgift, uppdrag  uppdrag, uppgift, färd 
Tolkiens översättningsguide
(Kommentar saknas.) 
Kommentar
Det här äventyrsdoftande ordet är något som översättare av fantasy (eller riddarromaner) från engelska till svenska har tvingats brottas med i alla tider. Det finns helt enkelt ingen bra motsvarighet på svenska! Dock är detta problem inget specifikt för Tolkien. Att jag tar med det här i namnlistan är bara av en anledning: the Quest of Mount Doom. Detta är vad Elrond inför avfärden från Rämnedal döper brödraskapets uppdrag/uppgift/färd till. Även om precis det uttrycket inte förekommer fler gånger så använder Tolkien många gånger därefter ordet Quest, med stort "Q", som en stående beteckning på det stora uppdraget att ta sig till Domedagsklyftan och förstöra Ringen. Uttrycket används ofta nog och specifikt nog för att det i mitt tycke egentligen borde få namnstatus, med stor bokstav och allt. Men det kan det ju inte få om det inte finns något bra svenskt ord för det!

Jag har funderat både länge och väl på att använda sökarfärd, vilket är ett sporadiskt använt svenskt uttryck (bland annat en gång av Hallqvist i Bilbo) och något av ett medvetet försök att mynta en motsvarighet till quest. Jag gillar egentligen ordet, jag tycker att det ger ungefär samma känsla som quest och har förutsättningar att slå rot om det bara börjar användas lite flitigare. Det där sökar-förledet tillför utom den konkreta betydelsen också lite andliga associationer, vilket passar utmärkt med hur quest ofta används.

Men problemet är att trippen som Frodo & Co ger sig ut på inte är någon sökarfärd i egentlig mening. De letar ju inte efter något, utan vill tvärtom göra sig av med något. På engelska är ordet quest så oerhört väletablerat att det inte är några problem alls att töja det till att omfatta även såna här expeditioner (trots att även det engelska ordet innehåller en uttalad sökkomponent, om än via latinet). Men om man vill försöka etablera ett nästan nytt svenskt uttryck, då får man räkna med att det tolkas ganska bokstavligt. Och då fungerar ordet helt enkelt inte som namn på uppdraget/uppgiften/företaget/strävan att ta sig till Domedagsklyftan och förstöra Ringen.

Något annat ord som skulle fungera hittar jag inte heller. Därför tvingas jag helt enkelt ge upp, hur mycket det än grämer mig, och översätta alla förekomster av Quest med hjälp av omskrivningar eller något ord i stil med uppdrag, uppgift eller färd, utan versal, utifrån vad som passar bäst vid varje förekomst. Mycket förargligt! (Dock kommer jag att använda sökarfärd som översättning av några förekomster av quest, utan stor bokstav, när Tolkien använder ordet i andra sammanhang. Alltid något!)

Senast uppdaterad: 2015-04-26 01:42:14
Tolkien Åke Ohlmarks
Quest färd, uppgift, uppdrag 
Erik Andersson Kamelen
uppgift, uppdrag  uppdrag, uppgift, färd 
Tolkiens översättningsguide
(Kommentar saknas.) 
Kommentar
Det här äventyrsdoftande ordet är något som översättare av fantasy (eller riddarromaner) från engelska till svenska har tvingats brottas med i alla tider. Det finns helt enkelt ingen bra motsvarighet på svenska! Dock är detta problem inget specifikt för Tolkien. Att jag tar med det här i namnlistan är bara av en anledning: the Quest of Mount Doom. Detta är vad Elrond inför avfärden från Rämnedal döper brödraskapets uppdrag/uppgift/färd till. Även om precis det uttrycket inte förekommer fler gånger så använder Tolkien många gånger därefter ordet Quest, med stort "Q", som en stående beteckning på det stora uppdraget att ta sig till Domedagsklyftan och förstöra Ringen. Uttrycket används ofta nog och specifikt nog för att det i mitt tycke egentligen borde få namnstatus, med stor bokstav och allt. Men det kan det ju inte få om det inte finns något bra svenskt ord för det!

Jag har funderat både länge och väl på att använda sökarfärd, vilket är ett sporadiskt använt svenskt uttryck (bland annat en gång av Hallqvist i Bilbo) och något av ett medvetet försök att mynta en motsvarighet till quest. Jag gillar egentligen ordet, jag tycker att det ger ungefär samma känsla som quest och har förutsättningar att slå rot om det bara börjar användas lite flitigare. Det där sökar-förledet tillför utom den konkreta betydelsen också lite andliga associationer, vilket passar utmärkt med hur quest ofta används.

Men problemet är att trippen som Frodo & Co ger sig ut på inte är någon sökarfärd i egentlig mening. De letar ju inte efter något, utan vill tvärtom göra sig av med något. På engelska är ordet quest så oerhört väletablerat att det inte är några problem alls att töja det till att omfatta även såna här expeditioner (trots att även det engelska ordet innehåller en uttalad sökkomponent, om än via latinet). Men om man vill försöka etablera ett nästan nytt svenskt uttryck, då får man räkna med att det tolkas ganska bokstavligt. Och då fungerar ordet helt enkelt inte som namn på uppdraget/uppgiften/företaget/strävan att ta sig till Domedagsklyftan och förstöra Ringen.

Något annat ord som skulle fungera hittar jag inte heller. Därför tvingas jag helt enkelt ge upp, hur mycket det än grämer mig, och översätta alla förekomster av Quest med hjälp av omskrivningar eller något ord i stil med uppdrag, uppgift eller färd, utan versal, utifrån vad som passar bäst vid varje förekomst. Mycket förargligt! (Dock kommer jag att använda sökarfärd som översättning av några förekomster av quest, utan stor bokstav, när Tolkien använder ordet i andra sammanhang. Alltid något!)

Senast uppdaterad: 2015-04-26 01:42:14