Ring
Kamel
 
 

Namnöversättning

[Tillbaka till listan]

Tolkien
(första förekomst)
Åke Ohlmarks Erik Andersson Kamelen
Haysend
(Bok I, kapitel 5: En sammansvärjning avslöjas)
Häcksände  Hagsände  Hagsände 
Tolkiens översättningsguide
Haysend. The end of the hay or boundary-hedge (not hay 'dried grass'). Translate as 'hedge's end'. Compare High Hay
Kommentar
By i Bockland, vid södra änden av den långa skyddshäcken som utgör gräns mot Gamla skogen.
Denna översättning följer naturligt om man översätter the High Hay till Höga haget (se det ordet).

Senast uppdaterad: 2013-01-10 10:25:23
Tolkien Åke Ohlmarks
Haysend Häcksände 
Erik Andersson Kamelen
Hagsände  Hagsände 
Tolkiens översättningsguide
Haysend. The end of the hay or boundary-hedge (not hay 'dried grass'). Translate as 'hedge's end'. Compare High Hay
Kommentar
By i Bockland, vid södra änden av den långa skyddshäcken som utgör gräns mot Gamla skogen.
Denna översättning följer naturligt om man översätter the High Hay till Höga haget (se det ordet).

Senast uppdaterad: 2013-01-10 10:25:23