Ring
Kamel
 
 

Namnöversättning

[Tillbaka till listan]

Tolkien
(första förekomst)
Åke Ohlmarks Erik Andersson Kamelen
Dimrill Dale
(Bok II, kapitel 3: Ringen vandrar söderut)
Dunkla dalen  Blackkällsdalen  Dunkelkällsdalen 
Tolkiens översättningsguide
Dimrill Dale. The Common Speech name of Dwarvish Azanulbizar, Grey-elven Nan Duhirion. The Common Speech form is an accurate translation: the valley of the dim (overshadowed) rills that ran down the mountain-side. Translate by sense. Similarly Dimrill Gate, Dimrill Stair
Kommentar
Originalets Dimrill låter väldigt vackert, nästan alviskt. Det är svårt att fullt ut fånga den klangen i översättningen. (Ohlmarks behöll också ordet oöversatt första gången han träffade på det, "Dimrills trappa", troligen i tron att det var alviska. Det är typiskt för hans översättning att detta inte blev rättat, trots att han vid nästa förekomst insåg sitt misstag och översatte till "Dunkla dalens trappa" istället.)
Som framgår av Tolkiens kommentar betyder dim här alltså ungefär "ljussvag på grund av överskuggning". Då känns "dunkel" som helt rätt ord, tycker jag. Anderssons "black" däremot för visserligen tankarna till engelskans black, men betyder på svenska snarare matt, daskig, oklar, grumlig, vilket ger hans översättning av namnet fel associationer. En fördel med hans variant är däremot att den blir kortare än mina kanske något otympliga sammansättningar "Dunkelkällsdalen", "Dunkelkällstrappan" och "Dunkelkällsporten". Men hellre får ordet bli lite längre, tycker jag, än att det får fel klang. (Och Ohlmarks fuskvariant där han helt enkelt struntar i att översätta rill är förstås heller inget alternativ!)
Egentligen vore "bäck" en mer trogen översättning av rill, som enligt ordboken betyder "rännil, liten bäck". Men "Dunkelkällsdalen" låter så pass mycket bättre än "Dunkelbäcksdalen" att det får bli så ändå.

Senast uppdaterad: 2015-01-04 01:08:26
Tolkien Åke Ohlmarks
Dimrill Dale Dunkla dalen 
Erik Andersson Kamelen
Blackkällsdalen  Dunkelkällsdalen 
Tolkiens översättningsguide
Dimrill Dale. The Common Speech name of Dwarvish Azanulbizar, Grey-elven Nan Duhirion. The Common Speech form is an accurate translation: the valley of the dim (overshadowed) rills that ran down the mountain-side. Translate by sense. Similarly Dimrill Gate, Dimrill Stair
Kommentar
Originalets Dimrill låter väldigt vackert, nästan alviskt. Det är svårt att fullt ut fånga den klangen i översättningen. (Ohlmarks behöll också ordet oöversatt första gången han träffade på det, "Dimrills trappa", troligen i tron att det var alviska. Det är typiskt för hans översättning att detta inte blev rättat, trots att han vid nästa förekomst insåg sitt misstag och översatte till "Dunkla dalens trappa" istället.)
Som framgår av Tolkiens kommentar betyder dim här alltså ungefär "ljussvag på grund av överskuggning". Då känns "dunkel" som helt rätt ord, tycker jag. Anderssons "black" däremot för visserligen tankarna till engelskans black, men betyder på svenska snarare matt, daskig, oklar, grumlig, vilket ger hans översättning av namnet fel associationer. En fördel med hans variant är däremot att den blir kortare än mina kanske något otympliga sammansättningar "Dunkelkällsdalen", "Dunkelkällstrappan" och "Dunkelkällsporten". Men hellre får ordet bli lite längre, tycker jag, än att det får fel klang. (Och Ohlmarks fuskvariant där han helt enkelt struntar i att översätta rill är förstås heller inget alternativ!)
Egentligen vore "bäck" en mer trogen översättning av rill, som enligt ordboken betyder "rännil, liten bäck". Men "Dunkelkällsdalen" låter så pass mycket bättre än "Dunkelbäcksdalen" att det får bli så ändå.

Senast uppdaterad: 2015-01-04 01:08:26