Ring
Kamel
 
 

Namnöversättning

[Tillbaka till listan]

Tolkien
(första förekomst)
Åke Ohlmarks Erik Andersson Kamelen
Water, the
(Bok I, kapitel 1: Ett länge väntat kalas)
älven, vattnet  Ån  Vattnet 
Tolkiens översättningsguide
(Kommentar saknas.) 
Kommentar
En rak översättning tycker jag fungerar utmärkt för detta typiskt hobiska rakt-på-sak-namn.

Det har diskuterats en del om svenska namn på -vattnet verkligen kan syfta på rinnande vatten, eller om sådana namn alltid är sjöar. Men jag bestämde mig så småningom för att det faktiskt kvittar. Det framgår ändå med all önskvärd tydlighet i boken att det här är fråga om en å eller mindre älv, och jag upplever inte att namnet låter det minsta fel för sitt ändamål. I värsta fall, för de allra mest inbitna sjödogmatikerna, krävs det kanske en kort tillvänjning: värre än så är det inte!

Att notera är att åns dalgång, the Water-valley i original, har fått bli Vattnadalen i min översättning. Det kanske kan glädja någon Ohlmarks-fundamentalist som saknar namnet Vattnadal!

Se även Bywater.

Senast uppdaterad: 2013-01-17 19:35:23
Tolkien Åke Ohlmarks
Water, the älven, vattnet 
Erik Andersson Kamelen
Ån  Vattnet 
Tolkiens översättningsguide
(Kommentar saknas.) 
Kommentar
En rak översättning tycker jag fungerar utmärkt för detta typiskt hobiska rakt-på-sak-namn.

Det har diskuterats en del om svenska namn på -vattnet verkligen kan syfta på rinnande vatten, eller om sådana namn alltid är sjöar. Men jag bestämde mig så småningom för att det faktiskt kvittar. Det framgår ändå med all önskvärd tydlighet i boken att det här är fråga om en å eller mindre älv, och jag upplever inte att namnet låter det minsta fel för sitt ändamål. I värsta fall, för de allra mest inbitna sjödogmatikerna, krävs det kanske en kort tillvänjning: värre än så är det inte!

Att notera är att åns dalgång, the Water-valley i original, har fått bli Vattnadalen i min översättning. Det kanske kan glädja någon Ohlmarks-fundamentalist som saknar namnet Vattnadal!

Se även Bywater.

Senast uppdaterad: 2013-01-17 19:35:23