Ring
Kamel
 
 

Namnöversättning

[Tillbaka till listan]

Tolkien
(första förekomst)
Åke Ohlmarks Erik Andersson Kamelen
Grimslade
(Bok V, kapitel 6: Slaget på Pelennors fält)
Grimslad  Grimsliden  Grimslad 
Tolkiens översättningsguide
From here to the end of G in the Index translate by sense: all the names are in modern English (= Common Speech). But note: Grimslade, mentioned in III 124 as the home of Grimbold, killed in battle, contains Grim (evidently the name of an ancestor) + slade (Old English slaed, Norwegian dialect slad ), widely used in English place-names, and still in use, mostly with the sense 'forest glade', 'dell' (especially one on a slope up a hillside). 
Kommentar
Som framgår i Guiden är detta en lätt modernisering av ett namn på Rohans språk, något som Tolkien ofta använder sig av. Jämför t ex Snowbourn. I det här fallet finns inget motsvarande ord i svenskan att modernisera till, och då tycker jag det känns bättre att gå tillbaka till rohirriskan än att hitta på något eget. Jämför t ex Gamling. Dock vore Grimslaed nog att gå lite för långt, det skulle sticka ut för mycket. Grimslad känns som en rimlig kompromiss.

Senast uppdaterad: 2022-02-06 00:07:04
Tolkien Åke Ohlmarks
Grimslade Grimslad 
Erik Andersson Kamelen
Grimsliden  Grimslad 
Tolkiens översättningsguide
From here to the end of G in the Index translate by sense: all the names are in modern English (= Common Speech). But note: Grimslade, mentioned in III 124 as the home of Grimbold, killed in battle, contains Grim (evidently the name of an ancestor) + slade (Old English slaed, Norwegian dialect slad ), widely used in English place-names, and still in use, mostly with the sense 'forest glade', 'dell' (especially one on a slope up a hillside). 
Kommentar
Som framgår i Guiden är detta en lätt modernisering av ett namn på Rohans språk, något som Tolkien ofta använder sig av. Jämför t ex Snowbourn. I det här fallet finns inget motsvarande ord i svenskan att modernisera till, och då tycker jag det känns bättre att gå tillbaka till rohirriskan än att hitta på något eget. Jämför t ex Gamling. Dock vore Grimslaed nog att gå lite för långt, det skulle sticka ut för mycket. Grimslad känns som en rimlig kompromiss.

Senast uppdaterad: 2022-02-06 00:07:04