Ring
Kamel
 
 

Namnöversättning

[Tillbaka till listan]

Tolkien
(första förekomst)
Åke Ohlmarks Erik Andersson Kamelen
Tindrock
(Bok II, kapitel 8: Farväl till Lórien)
Tinnklippan  Tinnö  Tinnklippan 
Tolkiens översättningsguide
Tindrock. Common speech name (not a translation) of Tol Brandir, the steep inaccessible island of towering rock at the head of the falls of Rauros. Though originally Common Speech, the name was given long before the time of the tale, and contains the old word tind 'spike', which if it had survived would have rhymed with find. But it now appears as tine 'prong', with loss of d. The Old Norse equivalent was tindr, Old High German zint. It might be possible to use the latter as an archaic form; but the current (probably related) German Zinne has precisely the right sense. Of this Zinne the Swedish equivalent is Tinne, Danish Tind(e) — which also seem suitable. Tol Brandir should be retained as an Elvish name. 
Kommentar
Tolkien säger själv i sin Guide att det svenska ordet "tinne" är en bra motsvarighet till tind. Jag funderade på att arkaisera min översättning lite och köra med "Tindklippan" istället, med den fornsvenska formen av ordet "tinne": detta då eftersom originalets tind är ett gammalt ord som inte finns kvar i språket, vilket ger engelska läsare en annan känsla för namnet än vi får med ett fullt livaktigt svenskt ord som förled. Dessutom har jag redan översatt Silvertine till "Silvertinnen", och det bär alltid lite emot att översätta två olika ord till samma sak – det innebär ju att en nyans går förlorad.

Men vid närmare eftertanke bedömde jag det inte som sannolikt att ett namn som börjat som "Tindklippan" skulle ha behållit det där d:et genom århundradena, när det ord namnet baserades på förändrades. Det skulle bli "Tinnklippan", så är det bara. (Detta då till skillnad från engelskans Tindrock, som i och med att ordet i förledet utvecklats genom ett ändrat vokalljud snarare skulle förbli som det är och tappa sin betydelse än ändras till Tinerock. Tror jag i alla fall, som den glade amatör jag är när det gäller språkhistoria!)

Anderssons översättning till "Tinnö" ser jag just nu ingen uppenbar förklaring till. Men kanske dyker det upp någon konkret användning av namnet senare i texten som förklarar hur han tänkte!

Senast uppdaterad: 2015-06-03 18:54:07
Tolkien Åke Ohlmarks
Tindrock Tinnklippan 
Erik Andersson Kamelen
Tinnö  Tinnklippan 
Tolkiens översättningsguide
Tindrock. Common speech name (not a translation) of Tol Brandir, the steep inaccessible island of towering rock at the head of the falls of Rauros. Though originally Common Speech, the name was given long before the time of the tale, and contains the old word tind 'spike', which if it had survived would have rhymed with find. But it now appears as tine 'prong', with loss of d. The Old Norse equivalent was tindr, Old High German zint. It might be possible to use the latter as an archaic form; but the current (probably related) German Zinne has precisely the right sense. Of this Zinne the Swedish equivalent is Tinne, Danish Tind(e) — which also seem suitable. Tol Brandir should be retained as an Elvish name. 
Kommentar
Tolkien säger själv i sin Guide att det svenska ordet "tinne" är en bra motsvarighet till tind. Jag funderade på att arkaisera min översättning lite och köra med "Tindklippan" istället, med den fornsvenska formen av ordet "tinne": detta då eftersom originalets tind är ett gammalt ord som inte finns kvar i språket, vilket ger engelska läsare en annan känsla för namnet än vi får med ett fullt livaktigt svenskt ord som förled. Dessutom har jag redan översatt Silvertine till "Silvertinnen", och det bär alltid lite emot att översätta två olika ord till samma sak – det innebär ju att en nyans går förlorad.

Men vid närmare eftertanke bedömde jag det inte som sannolikt att ett namn som börjat som "Tindklippan" skulle ha behållit det där d:et genom århundradena, när det ord namnet baserades på förändrades. Det skulle bli "Tinnklippan", så är det bara. (Detta då till skillnad från engelskans Tindrock, som i och med att ordet i förledet utvecklats genom ett ändrat vokalljud snarare skulle förbli som det är och tappa sin betydelse än ändras till Tinerock. Tror jag i alla fall, som den glade amatör jag är när det gäller språkhistoria!)

Anderssons översättning till "Tinnö" ser jag just nu ingen uppenbar förklaring till. Men kanske dyker det upp någon konkret användning av namnet senare i texten som förklarar hur han tänkte!

Senast uppdaterad: 2015-06-03 18:54:07