Ring
Kamel
 
 

Namnöversättning

[Tillbaka till listan]

Tolkien
(första förekomst)
Åke Ohlmarks Erik Andersson Kamelen
Fatty Lumpkin
(Bok I, kapitel 8: Dimma över Kummelåsarna)
Fatty Lumpa  Klumpe  Tjocka Klunsen 
Tolkiens översättningsguide
Fatty Lumpkin. Translate. The kin is of course a diminutive suffix. 
Kommentar
Lump och lumpy betyder ungefär "klumpeduns", "trög och klumpig" och med ett diminutiv på det skulle väl en något så när ordagrann översättning av namnet på Bombadills häst bli ungefär "Tjocka Klumpedunsingen". Sedan tillkommer komplikationen att det skall rimma med vad man översätter ponnynamnet Bumpkin (ungefär "tölp", "bondlurk") till. (Se "Tom Bombadills sång nr 11" på min sida om diktöversättningar.) Tjocka Klunsen tycker jag fungerar riktigt bra, även om där inte direkt finns något diminutiv. (Bumpkin fick bli Lunsen.)

Ohlmarks icke-översättning är naturligtvis inget vidare. Andersson har däremot förstått namnet, men konstigt nog har han ändå valt att bara översätta ena halvan. I dikten där namnet förekommer har han översatt till tjocka Klumpe, med litet "t" i "tjocka", och på övriga ställen har han översatt bara till Klumpe även på de ställen där hela namnet Fatty Lumpkin står uttytt. Varför han valt att göra så har jag inte en aning om!

Senast uppdaterad: 2013-05-12 21:14:38
Tolkien Åke Ohlmarks
Fatty Lumpkin Fatty Lumpa 
Erik Andersson Kamelen
Klumpe  Tjocka Klunsen 
Tolkiens översättningsguide
Fatty Lumpkin. Translate. The kin is of course a diminutive suffix. 
Kommentar
Lump och lumpy betyder ungefär "klumpeduns", "trög och klumpig" och med ett diminutiv på det skulle väl en något så när ordagrann översättning av namnet på Bombadills häst bli ungefär "Tjocka Klumpedunsingen". Sedan tillkommer komplikationen att det skall rimma med vad man översätter ponnynamnet Bumpkin (ungefär "tölp", "bondlurk") till. (Se "Tom Bombadills sång nr 11" på min sida om diktöversättningar.) Tjocka Klunsen tycker jag fungerar riktigt bra, även om där inte direkt finns något diminutiv. (Bumpkin fick bli Lunsen.)

Ohlmarks icke-översättning är naturligtvis inget vidare. Andersson har däremot förstått namnet, men konstigt nog har han ändå valt att bara översätta ena halvan. I dikten där namnet förekommer har han översatt till tjocka Klumpe, med litet "t" i "tjocka", och på övriga ställen har han översatt bara till Klumpe även på de ställen där hela namnet Fatty Lumpkin står uttytt. Varför han valt att göra så har jag inte en aning om!

Senast uppdaterad: 2013-05-12 21:14:38