Ring
Kamel
 
 

Namnöversättning

[Tillbaka till listan]

Tolkien
(första förekomst)
Åke Ohlmarks Erik Andersson Kamelen
Easterlings
(Bok II, kapitel 2: Elronds rådslag)
östringar  östringar  östringar 
Tolkiens översättningsguide
Easterlings. Translate, as 'Easterners, men from the East' (in the story men from the little-known regions beyond the Sea of Rhûn). 
Kommentar
Jag har faktiskt gått bet på att hitta någon närmare information om just formen "östring", till skillnad från t ex "östling" eller det på svenska kanske mest uppenbara, "österlänning". Men det är i alla fall ett existerande ord, inte ett rent påhitt av Ohlmarks (det finns bl a en bok om blekingska fiskare som heter "Östringar och västringar"). Eftersom den engelska formen enligt uppslagsverket är arkaisk (och betyder "native of a country lying to the east") så känns det bra att hitta en gammal obskyr form snarare än bara "österlänning". Jag väljer därför att precis som Andersson behålla Ohlmarks välklingande namn.

Senast uppdaterad: 2014-08-12 17:25:42
Tolkien Åke Ohlmarks
Easterlings östringar 
Erik Andersson Kamelen
östringar  östringar 
Tolkiens översättningsguide
Easterlings. Translate, as 'Easterners, men from the East' (in the story men from the little-known regions beyond the Sea of Rhûn). 
Kommentar
Jag har faktiskt gått bet på att hitta någon närmare information om just formen "östring", till skillnad från t ex "östling" eller det på svenska kanske mest uppenbara, "österlänning". Men det är i alla fall ett existerande ord, inte ett rent påhitt av Ohlmarks (det finns bl a en bok om blekingska fiskare som heter "Östringar och västringar"). Eftersom den engelska formen enligt uppslagsverket är arkaisk (och betyder "native of a country lying to the east") så känns det bra att hitta en gammal obskyr form snarare än bara "österlänning". Jag väljer därför att precis som Andersson behålla Ohlmarks välklingande namn.

Senast uppdaterad: 2014-08-12 17:25:42