Ring
Kamel
 
 

Namnöversättning

[Tillbaka till listan]

Tolkien
(första förekomst)
Åke Ohlmarks Erik Andersson Kamelen
Entwash
(Bok II, kapitel 8: Farväl till Lórien)
Bukteån, Bukte å, Ente älv  Ente älv  Entvaskan 
Tolkiens översättningsguide
Entwade, Entwash, Entwood. These are 'modernised' names in the language of Rohan: Entwaed, Entwaesc, Entwudu. The second elements, waed 'ford', waesc 'flood-water', wudu 'wood', are given modern English forms because the Rohan forms were recognisably akin to the words in the Common Speech: that is, speakers of the Common Speech, especially in Gondor (where of course the names and geography of Rohan were well-known), used these forms, assimilated to their own language. The -wade, -wash, -wood may therefore be translated by sense, especially if the language of translation contains related elements, as Swedish vad 'ford'. On Ent see that entry. 
Kommentar
Som framgår av Tolkiens kommentar skall detta namn om möjligt vara en försvenskning av fornengelskans Entwaesc. Alltså, när talare av allmänna språket (i vår översättning svenska) hörde rohirrim kalla floden Entwaesc så kunde de höra ungefär vad namnet betydde, varför de kallade floden för något ungefär liklydande på sitt eget språk.

Namnet behöver därför ha en viss trovärdighet som flodnamn betraktat ("Entväskan" hade t ex inte funkat, trots att det låter som originalet!), men namnet behöver inte nödvändigtvis vara ett som hade uppkommit naturligt som svenskt flodnamn. Därför tycker jag att mitt "Entvaskan" fungerar bra. Ändelsen "-vaska" ger ju en tydlig koppling till vatten – man kan t ex tänka sig att den ofta översvämmande floden "vaskar" stränderna titt som tätt. Faktiskt finns det också en liten handfull svenska vattendragsnamn, eller platser vid vatten, som slutar på "-vaskan" eller "-vasken", t ex "Saltavaskan" i Enköping och "Kråkvasken" i Nyköping. Hur dessa platser har fått sina namn har jag dock inte tagit reda på, då det känns mindre viktigt med tanke på vårt namns rohirriska härledning.

En förutsättning för den här översättningen är naturligvis att jag översätter Ent till "ent". Men det gör jag! (Se det ordet.)

Senast uppdaterad: 2015-06-09 18:05:42
Tolkien Åke Ohlmarks
Entwash Bukteån, Bukte å, Ente älv 
Erik Andersson Kamelen
Ente älv  Entvaskan 
Tolkiens översättningsguide
Entwade, Entwash, Entwood. These are 'modernised' names in the language of Rohan: Entwaed, Entwaesc, Entwudu. The second elements, waed 'ford', waesc 'flood-water', wudu 'wood', are given modern English forms because the Rohan forms were recognisably akin to the words in the Common Speech: that is, speakers of the Common Speech, especially in Gondor (where of course the names and geography of Rohan were well-known), used these forms, assimilated to their own language. The -wade, -wash, -wood may therefore be translated by sense, especially if the language of translation contains related elements, as Swedish vad 'ford'. On Ent see that entry. 
Kommentar
Som framgår av Tolkiens kommentar skall detta namn om möjligt vara en försvenskning av fornengelskans Entwaesc. Alltså, när talare av allmänna språket (i vår översättning svenska) hörde rohirrim kalla floden Entwaesc så kunde de höra ungefär vad namnet betydde, varför de kallade floden för något ungefär liklydande på sitt eget språk.

Namnet behöver därför ha en viss trovärdighet som flodnamn betraktat ("Entväskan" hade t ex inte funkat, trots att det låter som originalet!), men namnet behöver inte nödvändigtvis vara ett som hade uppkommit naturligt som svenskt flodnamn. Därför tycker jag att mitt "Entvaskan" fungerar bra. Ändelsen "-vaska" ger ju en tydlig koppling till vatten – man kan t ex tänka sig att den ofta översvämmande floden "vaskar" stränderna titt som tätt. Faktiskt finns det också en liten handfull svenska vattendragsnamn, eller platser vid vatten, som slutar på "-vaskan" eller "-vasken", t ex "Saltavaskan" i Enköping och "Kråkvasken" i Nyköping. Hur dessa platser har fått sina namn har jag dock inte tagit reda på, då det känns mindre viktigt med tanke på vårt namns rohirriska härledning.

En förutsättning för den här översättningen är naturligvis att jag översätter Ent till "ent". Men det gör jag! (Se det ordet.)

Senast uppdaterad: 2015-06-09 18:05:42