Ring
Kamel
 
 

Namnöversättning

[Tillbaka till listan]

Tolkien
(första förekomst)
Åke Ohlmarks Erik Andersson Kamelen
hill-troll
(Bok V, kapitel 10: Svarta porten öppnas)
bergstroll  höglandstroll  klipptroll 
Tolkiens översättningsguide
(Kommentar saknas.) 
Kommentar
Dessa hill-trolls nämns bara på ett ställe i själva boken, det är ett sådant troll Pipping hugger i striden framför Svarta porten; och dessutom på ett ställe i appendix A, när det berättas att Aragorns farfar Arador blir tillfångatagen och dödad av sådana i the Coldfells norr om Rämnedal.

Men en komplikation är att det på ett annat ställe (de stora odjur som svingar Grond mot Minas Tiriths portar) talas om mountain-trolls. Det är en öppen fråga om detta är samma slags troll som hill-trolls, eller om det är en annan underart. Själva ordet hill är besvärligt i sig, då det ibland kan användas som en ren synonym till mountain men vid andra tillfällen syftar på kullar eller lägre berg.
För att ytterligare förvirra det hela så talar allt för att trollen framför Svarta porten i själva verket är Olog-hai, den särskilda art av "elittroll" som Sauron avlade fram först vid slutet av tredje åldern; detta inte minst för att den striden utspelar sig i solljus, vilket "naturliga" troll inte tål. I så fall är dessa hill-trolls, som bara förekommer i Saurons arméer, knappast samma typ av hill-trolls som dödade Arador. Men kanske kan man tänka sig – det får bli min tolkning i alla fall – att hill-trolls är den sorts troll som Olog-hai blev framavlade ur.

Sådana ser alltså fakta i målet ut. Men hur översätta? Ja, för det första vill jag förstås ha två olika ord för hill-troll och mountain-troll, även om vi inte vet om det är samma sort. Detta helt enkelt eftersom Tolkien använder två ord! Och för det andra tänker jag översätta mountain-troll med "bergstroll".
Idealt skulle jag vilja använda en terrängtyp som epitet till dessa troll som dels skulle kunna vara en synonym till berg, dels till kulle, för att för mina (hypotetiska) svenska läsare bevara båda de möjliga tolkningarna: samma sort eller olika. Men sådana ord är det ont om på svenska. "Kulltroll" låter av någon anledning helt enkelt för mesigt. "Höglandstroll" ... mja, kan man kalla en bergskedja för ett högland? Hmm, kanske. Men det känns inte som den mest naturliga associationen. Och det är något vagt otolkienskt i själva klangen av "höglandstroll".
Till slut fick det med god hjälp av forumet bli "klipptroll". Det har rätt klang, klippor associerar till hård och karg terräng, och klippor kan finnas både i berg, bland kullar och i fells, den typ av öde och kargt höglänt hedlandskap som känns som dessa trolls hemvist. (Jämför med Ettenmoors och det ovan nämnda Coldfells, som möjligen är ett annat namn på eller en del av Ettenmoors, och som kanske och kanske inte är ett bergsområde.)

Som avslutning kan vi väl för ordnings skull nämna hur Ohlmarks och Andersson har löst sina mountain-trolls respektive hill-trolls:
Ohlmarks: skogstroll / bergstroll
Andersson: bergstroll / höglandstroll

Senast uppdaterad: 2023-04-20 18:10:22
Tolkien Åke Ohlmarks
hill-troll bergstroll 
Erik Andersson Kamelen
höglandstroll  klipptroll 
Tolkiens översättningsguide
(Kommentar saknas.) 
Kommentar
Dessa hill-trolls nämns bara på ett ställe i själva boken, det är ett sådant troll Pipping hugger i striden framför Svarta porten; och dessutom på ett ställe i appendix A, när det berättas att Aragorns farfar Arador blir tillfångatagen och dödad av sådana i the Coldfells norr om Rämnedal.

Men en komplikation är att det på ett annat ställe (de stora odjur som svingar Grond mot Minas Tiriths portar) talas om mountain-trolls. Det är en öppen fråga om detta är samma slags troll som hill-trolls, eller om det är en annan underart. Själva ordet hill är besvärligt i sig, då det ibland kan användas som en ren synonym till mountain men vid andra tillfällen syftar på kullar eller lägre berg.
För att ytterligare förvirra det hela så talar allt för att trollen framför Svarta porten i själva verket är Olog-hai, den särskilda art av "elittroll" som Sauron avlade fram först vid slutet av tredje åldern; detta inte minst för att den striden utspelar sig i solljus, vilket "naturliga" troll inte tål. I så fall är dessa hill-trolls, som bara förekommer i Saurons arméer, knappast samma typ av hill-trolls som dödade Arador. Men kanske kan man tänka sig – det får bli min tolkning i alla fall – att hill-trolls är den sorts troll som Olog-hai blev framavlade ur.

Sådana ser alltså fakta i målet ut. Men hur översätta? Ja, för det första vill jag förstås ha två olika ord för hill-troll och mountain-troll, även om vi inte vet om det är samma sort. Detta helt enkelt eftersom Tolkien använder två ord! Och för det andra tänker jag översätta mountain-troll med "bergstroll".
Idealt skulle jag vilja använda en terrängtyp som epitet till dessa troll som dels skulle kunna vara en synonym till berg, dels till kulle, för att för mina (hypotetiska) svenska läsare bevara båda de möjliga tolkningarna: samma sort eller olika. Men sådana ord är det ont om på svenska. "Kulltroll" låter av någon anledning helt enkelt för mesigt. "Höglandstroll" ... mja, kan man kalla en bergskedja för ett högland? Hmm, kanske. Men det känns inte som den mest naturliga associationen. Och det är något vagt otolkienskt i själva klangen av "höglandstroll".
Till slut fick det med god hjälp av forumet bli "klipptroll". Det har rätt klang, klippor associerar till hård och karg terräng, och klippor kan finnas både i berg, bland kullar och i fells, den typ av öde och kargt höglänt hedlandskap som känns som dessa trolls hemvist. (Jämför med Ettenmoors och det ovan nämnda Coldfells, som möjligen är ett annat namn på eller en del av Ettenmoors, och som kanske och kanske inte är ett bergsområde.)

Som avslutning kan vi väl för ordnings skull nämna hur Ohlmarks och Andersson har löst sina mountain-trolls respektive hill-trolls:
Ohlmarks: skogstroll / bergstroll
Andersson: bergstroll / höglandstroll

Senast uppdaterad: 2023-04-20 18:10:22