Ring
Kamel
 
 

Namnöversättning

[Tillbaka till listan]

Tolkien
(första förekomst)
Åke Ohlmarks Erik Andersson Kamelen
Sackville-Baggins
(Bok I, kapitel 1: Ett länge väntat kalas)
Säcksta-Bagger  Kofferdi-Secker  Säcksdorff-Backing 
Tolkiens översättningsguide
Sackville-Baggins. Sackville is an English name (of more aristocratic association than Baggins). It is of course joined in the story with Baggins because of the similar meaning in English (= Common Speech) sack and bag, and because of the slightly comic effect of this conjunction. Any compound in the language of translation containing elements meaning (more or less) the equivalent of sack / bag will do. 
Kommentar
Namnet Sackville är en existerande adelsätt i England. Dess förmodligen mest kända företrädare på Tolkiens tid var författarinnan Vita Sackville-West, som var känd för sin aristokratiskt utsvävande och dekadenta livsstil, med bland annat ett flertal offentliga kärleksaffärer med andra kvinnor, och det är inte omöjligt att Tolkien valde detta namn delvis som en pik till henne. Det kan noteras att Vita på grund av släktens konservativa syn på arvsrätt (bara den förstfödde manlige arvingen fick ärva) blev berövad sitt barndomshem, godset Knole House, när hennes far dog, till förmån för faderns brorson, något som sägs ha grämt henne hela livet. Vissa paralleller till Tolkiens Sackville-familj kan skönjas!

Min översättning, Säcksdorff, är en anspelning på den svenska adelsfamiljen Sucksdorff, kombinerat med det där säck-elementet som Tolkien så gärna ville ha dit. Det kan kanske tyckas lite redundant, nu när min översättning av Baggins själv inte har någon säck i sig (om än en back, vilket åtminstone är något slags behållare!), men jag tycker att dubbelnamnet Säcksdorff-Backing ändå lyckas få den där lätt komiska effekt som Tolkien eftersökte.

Vad gäller översättningen av Baggins, se det namnet.

Senast uppdaterad: 2013-01-04 09:05:22
Tolkien Åke Ohlmarks
Sackville-Baggins Säcksta-Bagger 
Erik Andersson Kamelen
Kofferdi-Secker  Säcksdorff-Backing 
Tolkiens översättningsguide
Sackville-Baggins. Sackville is an English name (of more aristocratic association than Baggins). It is of course joined in the story with Baggins because of the similar meaning in English (= Common Speech) sack and bag, and because of the slightly comic effect of this conjunction. Any compound in the language of translation containing elements meaning (more or less) the equivalent of sack / bag will do. 
Kommentar
Namnet Sackville är en existerande adelsätt i England. Dess förmodligen mest kända företrädare på Tolkiens tid var författarinnan Vita Sackville-West, som var känd för sin aristokratiskt utsvävande och dekadenta livsstil, med bland annat ett flertal offentliga kärleksaffärer med andra kvinnor, och det är inte omöjligt att Tolkien valde detta namn delvis som en pik till henne. Det kan noteras att Vita på grund av släktens konservativa syn på arvsrätt (bara den förstfödde manlige arvingen fick ärva) blev berövad sitt barndomshem, godset Knole House, när hennes far dog, till förmån för faderns brorson, något som sägs ha grämt henne hela livet. Vissa paralleller till Tolkiens Sackville-familj kan skönjas!

Min översättning, Säcksdorff, är en anspelning på den svenska adelsfamiljen Sucksdorff, kombinerat med det där säck-elementet som Tolkien så gärna ville ha dit. Det kan kanske tyckas lite redundant, nu när min översättning av Baggins själv inte har någon säck i sig (om än en back, vilket åtminstone är något slags behållare!), men jag tycker att dubbelnamnet Säcksdorff-Backing ändå lyckas få den där lätt komiska effekt som Tolkien eftersökte.

Vad gäller översättningen av Baggins, se det namnet.

Senast uppdaterad: 2013-01-04 09:05:22