Ring
Kamel
 
 

Namnöversättning

[Tillbaka till listan]

Tolkien
(första förekomst)
Åke Ohlmarks Erik Andersson Kamelen
Westmarch
(Prolog, kapitel 1: Angående hober)
Västmark  Västmark  Västmark 
Tolkiens översättningsguide
Westmarch (in the Shire). Translate. March means 'borderland'. 
Kommentar
Detta är Sysslets västra utmarker, som hoberna inte befolkade och införlivade i Sysslet förrän efter Ringens krig, då området mellan Fjäråsarna (den tidigare västra gränsen) och Tornkullarna gavs till dem av kung Elessar. Namnet är mest känt för The Red Book of Westmarch, det historiska dokument bestående av bl a Bilbos och Frodos dagböcker som förvarades där och sägs ligga till grund för The Hobbit och The Lord of the Rings.
Ordet march betyder alltså "gränsland", och motsvarande ord "mark" finns i svenskan. (Jfr t ex Marks kommun, vars namn kommer av det gamla Marks härad, som länge var en gränsbygd mot Danmark.) Översättningen "Västmark" känns därmed självklar.

Senast uppdaterad: 2014-04-25 16:18:30
Tolkien Åke Ohlmarks
Westmarch Västmark 
Erik Andersson Kamelen
Västmark  Västmark 
Tolkiens översättningsguide
Westmarch (in the Shire). Translate. March means 'borderland'. 
Kommentar
Detta är Sysslets västra utmarker, som hoberna inte befolkade och införlivade i Sysslet förrän efter Ringens krig, då området mellan Fjäråsarna (den tidigare västra gränsen) och Tornkullarna gavs till dem av kung Elessar. Namnet är mest känt för The Red Book of Westmarch, det historiska dokument bestående av bl a Bilbos och Frodos dagböcker som förvarades där och sägs ligga till grund för The Hobbit och The Lord of the Rings.
Ordet march betyder alltså "gränsland", och motsvarande ord "mark" finns i svenskan. (Jfr t ex Marks kommun, vars namn kommer av det gamla Marks härad, som länge var en gränsbygd mot Danmark.) Översättningen "Västmark" känns därmed självklar.

Senast uppdaterad: 2014-04-25 16:18:30