Ring
Kamel
 
 

Namnöversättning

[Tillbaka till listan]

Tolkien
(första förekomst)
Åke Ohlmarks Erik Andersson Kamelen
Frogmorton
(Bok VI, kapitel 8: The Scouring of the Shire)
Groderyd  Grodmyra  Grodkärr 
Tolkiens översättningsguide
Frogmorton. This is not an actual English place‑name; but it has the same element as in Frogmore (Buckinghamshire): frog + moor + town. Since this is an intelligible name, it may be translated. Note that moor/mor has the meaning 'marshy land', as usually in place‑names of southern and midland England. 
Kommentar
Att som i originalet få med både 'kärr' och 'stad' skulle bli för otympligt, Grodkärr är nära nog. Ändelsen -kärr är ju också vanligt förekommande i svenska ortnamn.
Observera att moor alltså betyder kärr i det här fallet, enligt Tolkien själv. Ordet kan ju annars också betyda 'hed'.
Anderssons Grodmyra är visserligen fullt logiskt, och -myra är ju en vanlig ortnamnsändelse. Men namnet lider, tycker jag, av problemet att man, då man ju redan utsatts för ett djur i förledet, lätt kan tolka även efterledet som ett djur, myra, vilket resulterar i en besynnerlig hybrid. Fast känner jag Anderssons sinne för humor rätt så såg han det som en ren fördel...

Senast uppdaterad: 2013-01-04 09:31:22
Tolkien Åke Ohlmarks
Frogmorton Groderyd 
Erik Andersson Kamelen
Grodmyra  Grodkärr 
Tolkiens översättningsguide
Frogmorton. This is not an actual English place‑name; but it has the same element as in Frogmore (Buckinghamshire): frog + moor + town. Since this is an intelligible name, it may be translated. Note that moor/mor has the meaning 'marshy land', as usually in place‑names of southern and midland England. 
Kommentar
Att som i originalet få med både 'kärr' och 'stad' skulle bli för otympligt, Grodkärr är nära nog. Ändelsen -kärr är ju också vanligt förekommande i svenska ortnamn.
Observera att moor alltså betyder kärr i det här fallet, enligt Tolkien själv. Ordet kan ju annars också betyda 'hed'.
Anderssons Grodmyra är visserligen fullt logiskt, och -myra är ju en vanlig ortnamnsändelse. Men namnet lider, tycker jag, av problemet att man, då man ju redan utsatts för ett djur i förledet, lätt kan tolka även efterledet som ett djur, myra, vilket resulterar i en besynnerlig hybrid. Fast känner jag Anderssons sinne för humor rätt så såg han det som en ren fördel...

Senast uppdaterad: 2013-01-04 09:31:22