Ring
Kamel
 
 

Namnöversättning

[Tillbaka till listan]

Tolkien
(första förekomst)
Åke Ohlmarks Erik Andersson Kamelen
Silvan Elves
(Bok II, kapitel 6: Lothlórien)
skogsalver  skoglandsalver  skogsalver 
Tolkiens översättningsguide
(Kommentar saknas.) 
Kommentar
Även om silvan kanske låter lite som ett ord på alvspråk så är det vanlig (nåja) engelska. Det är en variantform av det lite vanligare sylvan, är nära släkt med latinets silva "skog", och betyder enligt ordboken antingen "of, characteristic of, or consisting of woods or forests" eller "living or located in woods or forests".

I idealfallet hade man kanske velat hitta något motsvarande lite mer obskyrt ord på svenska istället för det vanliga förledet "skogs-", men något bra sådant har jag inte kunnat uppbringa. Är Anderssons mystiska "skoglands-" kanske ett försök till en sådan tillkrångling? Eller bara någon märklig kontamination från Ohlmarks gamla misstag "höglandsalver" för High Elves? Bra blev det i alla fall inte! Dock förtjänar Andersson ändå en halv eloge för att här i alla fall ha försökt med en lite mer avancerad variant, istället för att bara förenkla och släta ut, vilket har varit hans signum genom hela denna översättning.

Förutom det exakta uttrycket Silvan Elves, som bara förekommer en enda gång i själva berättelsen men ytterligare några gånger i appendixen, figurerar också uttrycket the silvan folk två gånger, ena gången med litet "s", andra gången med stort. På svenska översätts detta förstås till "skogsfolket", med litet "s" båda gångerna! (Andersson kör dock i konsekvensens namn med "skoglandsfolket".)

Senast uppdaterad: 2015-03-10 02:16:21
Tolkien Åke Ohlmarks
Silvan Elves skogsalver 
Erik Andersson Kamelen
skoglandsalver  skogsalver 
Tolkiens översättningsguide
(Kommentar saknas.) 
Kommentar
Även om silvan kanske låter lite som ett ord på alvspråk så är det vanlig (nåja) engelska. Det är en variantform av det lite vanligare sylvan, är nära släkt med latinets silva "skog", och betyder enligt ordboken antingen "of, characteristic of, or consisting of woods or forests" eller "living or located in woods or forests".

I idealfallet hade man kanske velat hitta något motsvarande lite mer obskyrt ord på svenska istället för det vanliga förledet "skogs-", men något bra sådant har jag inte kunnat uppbringa. Är Anderssons mystiska "skoglands-" kanske ett försök till en sådan tillkrångling? Eller bara någon märklig kontamination från Ohlmarks gamla misstag "höglandsalver" för High Elves? Bra blev det i alla fall inte! Dock förtjänar Andersson ändå en halv eloge för att här i alla fall ha försökt med en lite mer avancerad variant, istället för att bara förenkla och släta ut, vilket har varit hans signum genom hela denna översättning.

Förutom det exakta uttrycket Silvan Elves, som bara förekommer en enda gång i själva berättelsen men ytterligare några gånger i appendixen, figurerar också uttrycket the silvan folk två gånger, ena gången med litet "s", andra gången med stort. På svenska översätts detta förstås till "skogsfolket", med litet "s" båda gångerna! (Andersson kör dock i konsekvensens namn med "skoglandsfolket".)

Senast uppdaterad: 2015-03-10 02:16:21