Ring
Kamel
 
 

Namnöversättning

[Tillbaka till listan]

Tolkien
(första förekomst)
Åke Ohlmarks Erik Andersson Kamelen
Greyhame
(Bok III, kapitel 2: Rohans ryttare)
gråhamn  gråkappa  Gråkappa 
Tolkiens översättningsguide
Greyhame. Modernized form of Rohan grēg-hama 'greycoat'. By-name in Rohan of Gandalf. Since both Grēghama and Greyhame would probably be unintelligible in a language of translation, whereas at least the Grey- is meant to be intelligible to readers, it would be right, I think, to translate this epithet: that is, to represent Éomer as translating its sense into the Common Speech (II 37). So the Dutch version has correctly Grijsmantel; but the Swedish wrongly gråhamn 'grey phantom'. In German it might be Graumantel
Kommentar
Det här rohirriska tillnamnet på Gandalf är lite lurigt att översätta. Eller ja, förledet Grey- är ju ingen konst, men efterledet är inte att leka med! Det är, som Tolkien förklarar, en anglifierad form av ett rohirriskt, dvs fornengelskt ord. Den form han använder, hame, har funnits i engelskan, men är numera obsolet och står inte i några uppslagsverk av normal omfattning. Man kan nog utgå ifrån att ordet är helt obegripligt för den engelske normalläsaren.

Det är frestande att göra som Ohlmarks och köra med "Gråhamn" – inte minst därför att Tolkien har fel i sin kommentar om ordet "hamn". Det behöver ju inte alls betyda spöke! Det kan det förvisso göra, men det är knappast det Medelsvensson först tänker på. Om vi bortser från hamn som i båthamn så är den vanligaste betydelsen nog ungefär "gestalt" eller "yttre skepnad", den yttre form som någon antar eller det hölje eller den förklädnad som någon döljer sig i.
Men problemet är att detta inte är vad det rohirriska ordet betyder! Det är lätt att låta sig luras av det uppenbara etymologiska släktskapet, men den svenska versionen har utvecklats åt ett annat håll än sin engelska kusin. Det rohirrim pratar om är ju något högst konkret, nämligen helt enkelt Gandalfs mantel eller kappa. De syftar alltså inte på något bildligt om att han gömmer sitt riktiga väsen bakom en grå förklädnad eller liknande. Men det är oundvikligen den tankebild man får som svensk läsare utifrån namnet "Gråhamn". Det går nog att hävda att det svenska ordet kan ha den mer konkreta betydelsen också, men det är en annan betydelse som dominerar, en betydelse som skulle leda läsaren på fel spår. Därför går "hamn" bort.

Istället ansluter jag mig som synes till Andersson, och därmed också till Tolkien som ju föreslår precis den lösningen – att låta Éomer (som är den som först nämner Greyhame) översätta till väströna istället för att bara modernisera det rohirriska ordet. Just "Gråkappa" har dessutom anor i svenskan, då det är bekant som ett tillnamn på kung Karl XI. Det kan tänkas att tillnamnet är en myt: historien om dess uppkomst, att kungen skulle ha färdats anonymt i sitt rike med sin kungavärdighet dold under en grå kappa, tycks i alla fall inte stämma. Men faktum kvarstår att namnet har en viss klang hos åtminstone historieintresserade svenskar, vilket jag ser som ett plus.
Att använda inledande versal tycker jag känns ganska självklart, då tillnamnet uppenbart har namnstatus. Men självklart var det uppenbart inte, då varken Ohlmarks eller Andersson har gjort så...

Senast uppdaterad: 2015-10-25 15:29:23
Tolkien Åke Ohlmarks
Greyhame gråhamn 
Erik Andersson Kamelen
gråkappa  Gråkappa 
Tolkiens översättningsguide
Greyhame. Modernized form of Rohan grēg-hama 'greycoat'. By-name in Rohan of Gandalf. Since both Grēghama and Greyhame would probably be unintelligible in a language of translation, whereas at least the Grey- is meant to be intelligible to readers, it would be right, I think, to translate this epithet: that is, to represent Éomer as translating its sense into the Common Speech (II 37). So the Dutch version has correctly Grijsmantel; but the Swedish wrongly gråhamn 'grey phantom'. In German it might be Graumantel
Kommentar
Det här rohirriska tillnamnet på Gandalf är lite lurigt att översätta. Eller ja, förledet Grey- är ju ingen konst, men efterledet är inte att leka med! Det är, som Tolkien förklarar, en anglifierad form av ett rohirriskt, dvs fornengelskt ord. Den form han använder, hame, har funnits i engelskan, men är numera obsolet och står inte i några uppslagsverk av normal omfattning. Man kan nog utgå ifrån att ordet är helt obegripligt för den engelske normalläsaren.

Det är frestande att göra som Ohlmarks och köra med "Gråhamn" – inte minst därför att Tolkien har fel i sin kommentar om ordet "hamn". Det behöver ju inte alls betyda spöke! Det kan det förvisso göra, men det är knappast det Medelsvensson först tänker på. Om vi bortser från hamn som i båthamn så är den vanligaste betydelsen nog ungefär "gestalt" eller "yttre skepnad", den yttre form som någon antar eller det hölje eller den förklädnad som någon döljer sig i.
Men problemet är att detta inte är vad det rohirriska ordet betyder! Det är lätt att låta sig luras av det uppenbara etymologiska släktskapet, men den svenska versionen har utvecklats åt ett annat håll än sin engelska kusin. Det rohirrim pratar om är ju något högst konkret, nämligen helt enkelt Gandalfs mantel eller kappa. De syftar alltså inte på något bildligt om att han gömmer sitt riktiga väsen bakom en grå förklädnad eller liknande. Men det är oundvikligen den tankebild man får som svensk läsare utifrån namnet "Gråhamn". Det går nog att hävda att det svenska ordet kan ha den mer konkreta betydelsen också, men det är en annan betydelse som dominerar, en betydelse som skulle leda läsaren på fel spår. Därför går "hamn" bort.

Istället ansluter jag mig som synes till Andersson, och därmed också till Tolkien som ju föreslår precis den lösningen – att låta Éomer (som är den som först nämner Greyhame) översätta till väströna istället för att bara modernisera det rohirriska ordet. Just "Gråkappa" har dessutom anor i svenskan, då det är bekant som ett tillnamn på kung Karl XI. Det kan tänkas att tillnamnet är en myt: historien om dess uppkomst, att kungen skulle ha färdats anonymt i sitt rike med sin kungavärdighet dold under en grå kappa, tycks i alla fall inte stämma. Men faktum kvarstår att namnet har en viss klang hos åtminstone historieintresserade svenskar, vilket jag ser som ett plus.
Att använda inledande versal tycker jag känns ganska självklart, då tillnamnet uppenbart har namnstatus. Men självklart var det uppenbart inte, då varken Ohlmarks eller Andersson har gjort så...

Senast uppdaterad: 2015-10-25 15:29:23