Ring
Kamel
 
 

Namnöversättning

[Tillbaka till listan]

Tolkien
(första förekomst)
Åke Ohlmarks Erik Andersson Kamelen
Uglúk
(Bok III, kapitel 3: Uruk-hai)
Uglúk  Uglúk  Uglúk 
Tolkiens översättningsguide
(Kommentar saknas.) 
Kommentar
Man skulle kunna argumentera för att vissa av orkernas namn borde översättas, då namnen uppenbart är valda för att inte bara låta "orkiska" i största allmänhet utan också föra tankarna till vissa saker. Dit hör troligen Uglúk ("ful" – Pipping tänker uttryckligen på honom som that ugly fellow vid ett tillfälle) och definitivt Gorbag ("inälvspåse") och Shagrat ("skabbig råtta", typ). Orkernas namn tycks, precis som orkstammarnas olika språk, vara ett hopkok, en blandning av ord från svartspråk och diverse människospråk de träffat på. Det är därför inte osannolikt att vissa av dem skulle ha namn med väströna (dvs i originalet engelska) komponenter.

Men problemet är att vi inte vet exakt vilka av orknamnen detta i så fall gäller, och vilka delar av dem som borde översättas och vilka lämnas oförändrade. Man vill ju t ex inte råka förskingra de bitar av genuint svartspråk som finns där, med tanke på hur lite av det språket som Tolkien låter oss ta del av.
I praktiken tycks det dessutom ogörligt att få till liknande namn med svenska istället för engelska komponenter utan att ändra den specifikt orkiska klang som Tolkien mycket skickligt har fått till i sina namn. Jag menar, hypotetiska orknamn som t ex "Ukful" (Uglúk), "Dritsek" (Gorbag) eller "Skabrot" (Shagrat) – det blir helt enkelt inte bra. Och dessutom verkar strävan att få det att låta "orkiskt" göra de svenska komponenterna så pass osynliga att det ändå blir meningslöst.

Nej, när det kommer till kritan finns det inget annat att göra än att lämna dessa namn oförändrade.

Senast uppdaterad: 2015-11-28 01:50:52
Tolkien Åke Ohlmarks
Uglúk Uglúk 
Erik Andersson Kamelen
Uglúk  Uglúk 
Tolkiens översättningsguide
(Kommentar saknas.) 
Kommentar
Man skulle kunna argumentera för att vissa av orkernas namn borde översättas, då namnen uppenbart är valda för att inte bara låta "orkiska" i största allmänhet utan också föra tankarna till vissa saker. Dit hör troligen Uglúk ("ful" – Pipping tänker uttryckligen på honom som that ugly fellow vid ett tillfälle) och definitivt Gorbag ("inälvspåse") och Shagrat ("skabbig råtta", typ). Orkernas namn tycks, precis som orkstammarnas olika språk, vara ett hopkok, en blandning av ord från svartspråk och diverse människospråk de träffat på. Det är därför inte osannolikt att vissa av dem skulle ha namn med väströna (dvs i originalet engelska) komponenter.

Men problemet är att vi inte vet exakt vilka av orknamnen detta i så fall gäller, och vilka delar av dem som borde översättas och vilka lämnas oförändrade. Man vill ju t ex inte råka förskingra de bitar av genuint svartspråk som finns där, med tanke på hur lite av det språket som Tolkien låter oss ta del av.
I praktiken tycks det dessutom ogörligt att få till liknande namn med svenska istället för engelska komponenter utan att ändra den specifikt orkiska klang som Tolkien mycket skickligt har fått till i sina namn. Jag menar, hypotetiska orknamn som t ex "Ukful" (Uglúk), "Dritsek" (Gorbag) eller "Skabrot" (Shagrat) – det blir helt enkelt inte bra. Och dessutom verkar strävan att få det att låta "orkiskt" göra de svenska komponenterna så pass osynliga att det ändå blir meningslöst.

Nej, när det kommer till kritan finns det inget annat att göra än att lämna dessa namn oförändrade.

Senast uppdaterad: 2015-11-28 01:50:52