Ring
Kamel
 
 

Namnöversättning

Tolkien Åke Ohlmarks Erik Andersson Kamelen
Stock
(Bok I, kapitel 3: Tre gör sällskap)
Förrådshuset, Stocke, Stock  Boda  Tofta 
Tolkiens översättningsguide
(Kommentar saknas.) 
Kommentar
Namnet Stock betyder troligen helt enkelt 'plats, ställe' från början. Som det sägs angående staden Stoke-on-Trent, som rimligen är ett namn av samma ursprung:

Stoke derives from the Old English stoc, a word that at first meant little more than place, but which subsequently gained more specific – but divergent – connotations. These variant meanings included dairy farm, secondary or dependent place or farm, summer pasture, crossing place, meeting place and place of worship.

Mitt Tofta är ett existerande (och inte särskilt ovanligt) svenskt ortnamn baserat på ordet toft. Detta är helt enkelt en variant av tomt, med i princip samma betydelse, och ligger därmed nära originalet stock.

Senast uppdaterad: 2013-01-15 16:31:05