Ring
Kamel
 
 

Namnöversättning

[Tillbaka till listan]

Tolkien
(första förekomst)
Åke Ohlmarks Erik Andersson Kamelen
Combe
(Bok I, kapitel 9: På värdshuset Den Stegrande Ponnyn)
Dalby  Kjuse  Kjuse 
Tolkiens översättningsguide
Coomb. A deep (but usually not very large) valley. It is very frequent as an element in English place‑names, spelt in various ways, such as ‑comb, ‑cumb, ‑combe. In this story used in the name Deeping Coomb, or with reference to it. See Deeping Coomb
Kommentar
En "kjusa" är en liten, trång dal mellan höga berg. Ordet används ibland också mer allmänt om dalar. Det lilla skiftet till Kjuse gör dels namnet mer formlikt ett annat Brinamn, Stale (Staddle), dels ger det utrymme att använda Kjusa när Deeping-coomb översätts och därmed få en viss stavningsskillnad även på svenska.
Det kan noteras att Andersson troligen tog det här namnet från oss. Det var i alla fall inte tvärtom!

Senast uppdaterad: 2013-05-21 19:34:24
Tolkien Åke Ohlmarks
Combe Dalby 
Erik Andersson Kamelen
Kjuse  Kjuse 
Tolkiens översättningsguide
Coomb. A deep (but usually not very large) valley. It is very frequent as an element in English place‑names, spelt in various ways, such as ‑comb, ‑cumb, ‑combe. In this story used in the name Deeping Coomb, or with reference to it. See Deeping Coomb
Kommentar
En "kjusa" är en liten, trång dal mellan höga berg. Ordet används ibland också mer allmänt om dalar. Det lilla skiftet till Kjuse gör dels namnet mer formlikt ett annat Brinamn, Stale (Staddle), dels ger det utrymme att använda Kjusa när Deeping-coomb översätts och därmed få en viss stavningsskillnad även på svenska.
Det kan noteras att Andersson troligen tog det här namnet från oss. Det var i alla fall inte tvärtom!

Senast uppdaterad: 2013-05-21 19:34:24