Ring
Kamel
 
 

Namnöversättning

[Tillbaka till listan]

Tolkien
(första förekomst)
Åke Ohlmarks Erik Andersson Kamelen
Upbourn
(Bok V, kapitel 3: Rohans mönstring)
Upprissle  Övrafors  Uppbrunnan 
Tolkiens översättningsguide
Upbourn. Up- is used in English place-names for river-side villages far up the named river (as Upavon in Wiltshire), especially in contrast to larger places near its mouth, as Upwey above Weymouth. This village was some way up the Snowbourn above Edoras, but not so far up as Underharrow. Since the name is given in modernised English form, it may be translated if that presents no difficulty, or retained in its proper Rohan form Upburnan
Kommentar
Jag vet inte om det finns någon standard i svenska ortnamn, motsvarande den engelska som Tolkien nämner, för hur man namnger byar långt uppströms längs vattendrag, men det mest naturliga tycker jag nog är det självklara Upp-. Nu ger ju Uppbrunnan lite lustiga associationer som saknar motsvarighet i originalnamnet, men jag tror ändå (jag har ändrat mig!) att det namnet blir det bästa. Andra varianter, som t ex att köra med Anderssons förled och mynta Övrabrunnan, låter lite sökt, inte som ett namn som uppstått naturligt i folkmun.

Senast uppdaterad: 2021-05-28 01:13:54
Tolkien Åke Ohlmarks
Upbourn Upprissle 
Erik Andersson Kamelen
Övrafors  Uppbrunnan 
Tolkiens översättningsguide
Upbourn. Up- is used in English place-names for river-side villages far up the named river (as Upavon in Wiltshire), especially in contrast to larger places near its mouth, as Upwey above Weymouth. This village was some way up the Snowbourn above Edoras, but not so far up as Underharrow. Since the name is given in modernised English form, it may be translated if that presents no difficulty, or retained in its proper Rohan form Upburnan
Kommentar
Jag vet inte om det finns någon standard i svenska ortnamn, motsvarande den engelska som Tolkien nämner, för hur man namnger byar långt uppströms längs vattendrag, men det mest naturliga tycker jag nog är det självklara Upp-. Nu ger ju Uppbrunnan lite lustiga associationer som saknar motsvarighet i originalnamnet, men jag tror ändå (jag har ändrat mig!) att det namnet blir det bästa. Andra varianter, som t ex att köra med Anderssons förled och mynta Övrabrunnan, låter lite sökt, inte som ett namn som uppstått naturligt i folkmun.

Senast uppdaterad: 2021-05-28 01:13:54