Ring
Kamel
 
 

Namnöversättning

[Tillbaka till listan]

Tolkien
(första förekomst)
Åke Ohlmarks Erik Andersson Kamelen
Entwife
(Bok III, kapitel 4: Trädskägge)
entiska  entiska  entfru 
Tolkiens översättningsguide
(Kommentar saknas.) 
Kommentar
Det här ordet är lite lurigt att översätta, tycker jag. Engelskans wife betyder ju "fru" eller "hustru", men den äldre betydelsen är helt enkelt "kvinna". Frågan är förstås vilken av dessa båda betydelser man skall ge företräde i översättningen. Den andra tolkningen skulle tala för översättningar typ "entiska" eller "entinna". (Eller "entkvinna", men det undviker jag helst, då jag har en känsla av att "kvinna" associerar för specifikt till honor av arten människa.) Första tolkningen däremot ger snarare översättningar som "enthustru" eller "entfru".

Som jag ser det hänger svaret mycket på i vilken mån den gamla betydelsen finns kvar i den engelske läsarens medvetande, via gamla sammansättningar som midwife, housewife och fishwife. Man kan visserligen anta att Tolkien i första hand var ute efter kvinnobetydelsen snarare än hustrubetydelsen, men å andra sidan var han naturligtvis i högsta grad medveten om hur ordet vanligen används nu för tiden.
Jag har till slut fastnat för "entfru", som synes. Det tar fasta i första hand på hustrubetydelsen, men även "fru" har precis som wife en äldre betydelse av kvinna i största allmänhet (och även av högreståndskvinna, men det är mindre relevant i det här sammanhanget). Min allmänna målsättning med översättningen är att ge den svenske läsaren samma upplevelse som en nutida engelsk läsare får av att läsa originalet, och jag tror att denne främst kommer att associera till hustrur. Dessutom pratar Tolkien faktiskt i något av sina brev om ents and their wives, vilket kan tyda på att han själv tänkte på ordet i dess moderna betydelse.
(Och ordet "viv" då, kanske någon undrar? Det är ju ett gammalt svenskt ord som är nära släkt med engelskans wife och kanske kunde passa bra? Nja, jag tycker att det helt enkelt är för obskyrt: "entviv" blir svårbegripligt och låter inte alls lika rakt på sak som det engelska originalet.)

Senast uppdaterad: 2016-01-25 18:09:47
Tolkien Åke Ohlmarks
Entwife entiska 
Erik Andersson Kamelen
entiska  entfru 
Tolkiens översättningsguide
(Kommentar saknas.) 
Kommentar
Det här ordet är lite lurigt att översätta, tycker jag. Engelskans wife betyder ju "fru" eller "hustru", men den äldre betydelsen är helt enkelt "kvinna". Frågan är förstås vilken av dessa båda betydelser man skall ge företräde i översättningen. Den andra tolkningen skulle tala för översättningar typ "entiska" eller "entinna". (Eller "entkvinna", men det undviker jag helst, då jag har en känsla av att "kvinna" associerar för specifikt till honor av arten människa.) Första tolkningen däremot ger snarare översättningar som "enthustru" eller "entfru".

Som jag ser det hänger svaret mycket på i vilken mån den gamla betydelsen finns kvar i den engelske läsarens medvetande, via gamla sammansättningar som midwife, housewife och fishwife. Man kan visserligen anta att Tolkien i första hand var ute efter kvinnobetydelsen snarare än hustrubetydelsen, men å andra sidan var han naturligtvis i högsta grad medveten om hur ordet vanligen används nu för tiden.
Jag har till slut fastnat för "entfru", som synes. Det tar fasta i första hand på hustrubetydelsen, men även "fru" har precis som wife en äldre betydelse av kvinna i största allmänhet (och även av högreståndskvinna, men det är mindre relevant i det här sammanhanget). Min allmänna målsättning med översättningen är att ge den svenske läsaren samma upplevelse som en nutida engelsk läsare får av att läsa originalet, och jag tror att denne främst kommer att associera till hustrur. Dessutom pratar Tolkien faktiskt i något av sina brev om ents and their wives, vilket kan tyda på att han själv tänkte på ordet i dess moderna betydelse.
(Och ordet "viv" då, kanske någon undrar? Det är ju ett gammalt svenskt ord som är nära släkt med engelskans wife och kanske kunde passa bra? Nja, jag tycker att det helt enkelt är för obskyrt: "entviv" blir svårbegripligt och låter inte alls lika rakt på sak som det engelska originalet.)

Senast uppdaterad: 2016-01-25 18:09:47