Ring
Kamel
 
 

Namnöversättning

[Tillbaka till listan]

Tolkien
(första förekomst)
Åke Ohlmarks Erik Andersson Kamelen
Bracegirdle
(Bok I, kapitel 1: Ett länge väntat kalas)
Bältespennare  Bältespennare  Bältespännare 
Tolkiens översättningsguide
Bracegirdle. A genuine English surname; used in the text, of course, with reference to the hobbit tendency to be fat and so to strain their belts. A desirable translation would recognize this by some equivalent meaning Tight‑belt, or Belt‑tightener / strainer / stretcher. (The name is a genuine English one; a compound of the Romance type with the verbal element first, as in Drinkwater = Boileau; but it is not necessary that the representation should be a known surname in the language of translation. Would not Gürtelspanner do?) 
Kommentar
Bältespännare är faktiskt ett gammalt svenskt begrepp som betyder utkämpare av en specifik sorts tvekamp: två man spänner ett bälte om sig för att inte kunna fly och går sedan lös på varandra med knivar. Bl a finns i Göteborg en mycket känd staty av JP Molin som visar en sådan tvekamp, och parken där den står bär numera namnet Bältespännarparken. Detta hindrar dock inte att ordet fungerar som ett hobiskt efternamn. Andersson har, liksom i fallet Secker, valt att använda 'e' istället för 'ä', den här gången med Ohlmarks som förebild. Det känns dock betydligt mindre störande här än i Secker.

Senast uppdaterad: 2013-01-04 09:32:18
Tolkien Åke Ohlmarks
Bracegirdle Bältespennare 
Erik Andersson Kamelen
Bältespennare  Bältespännare 
Tolkiens översättningsguide
Bracegirdle. A genuine English surname; used in the text, of course, with reference to the hobbit tendency to be fat and so to strain their belts. A desirable translation would recognize this by some equivalent meaning Tight‑belt, or Belt‑tightener / strainer / stretcher. (The name is a genuine English one; a compound of the Romance type with the verbal element first, as in Drinkwater = Boileau; but it is not necessary that the representation should be a known surname in the language of translation. Would not Gürtelspanner do?) 
Kommentar
Bältespännare är faktiskt ett gammalt svenskt begrepp som betyder utkämpare av en specifik sorts tvekamp: två man spänner ett bälte om sig för att inte kunna fly och går sedan lös på varandra med knivar. Bl a finns i Göteborg en mycket känd staty av JP Molin som visar en sådan tvekamp, och parken där den står bär numera namnet Bältespännarparken. Detta hindrar dock inte att ordet fungerar som ett hobiskt efternamn. Andersson har, liksom i fallet Secker, valt att använda 'e' istället för 'ä', den här gången med Ohlmarks som förebild. Det känns dock betydligt mindre störande här än i Secker.

Senast uppdaterad: 2013-01-04 09:32:18