Ring
Kamel
 
 

Namnöversättning

[Tillbaka till listan]

Tolkien
(första förekomst)
Åke Ohlmarks Erik Andersson Kamelen
Baggins
(Prolog, kapitel 1: Angående hober)
Bagger  Secker  Backing 
Tolkiens översättningsguide
Baggins. Intended to recall 'bag' ‑ compare Bilbo's conversation with Smaug in The Hobbit ‑ and meant to be associated (by hobbits) with Bag End (that is, the end of a 'bag' or 'pudding bag' = cul‑de‑sac), the local name for Bilbo's house. (It was the local name for my aunt's farm in Worcestershire, which was at the end of a lane leading to it and no further.) Compare also Sackville‑Baggins. The translation should contain an element meaning 'sack, bag'. 
Kommentar
Det här namnet har jag länge varit osäker på. Det är ju så centralt och ofta förekommande så vad man väljer att översätta det med slår an tonen lite grann för hela ens översättning. Samtidigt finns det så många olika faktorer att ta hänsyn till i namnvalet att det är hart när omöjligt att få med alla, eller ens de flesta. Efter åtskillig introspektion har jag kommit fram till att de faktorer jag gick efter när jag till sist fastnade för Backing såg ut ungefär så här, i fallande viktighetsordning:

1) Att det är "hobernamnigt"
2) Att det går att knyta till ett passande svenskt namn för Bag End
3) Att det allittererar med Bilbo även på svenska
.
.
4) Att det skall gå att koppla ihop med ett annat ord som betyder ungefär samma sak och skapa ett aristokratiskt-komiskt dubbelnamn
5) Att det, per Tolkiens instruktion, skall betyda säck eller väska
6) Att det innehåller ett eller flera 's' så att Gollum kan väsa det på ett tilltalande sätt
7) Att det liksom originalet Baggins är slang för "mellanmål"

1) Med "hobernamnigt" menar jag att det skall låta som ett riktigt svenskt namn, utan att sticka ut för mycket genom en ovanlig klang eller genom att låta alltför komiskt eller svårbegripligt. (Vissa hobernamn är ju ganska komiska, men Baggins upplever jag inte som ett av dessa, och namnet förekommer så ofta att en putslustig klang som t ex hos Knubb eller Stoltefot hade blivit störande.) Samtidigt skall det inte vara ett alltför "svenssonskt" namn heller, alltså något som t ex slutar på t ex -sson eller -gren, för då passar det inte in i Sysslet.
Att jag satte det här med hur det låter som det viktigaste kriteriet gjorde livet surt för mig, för nästan alla tidigare namnförslag stupar här. (Inklusive Secker, som jag tycker låter för lite som ett riktigt namn och är komiskt på fel sätt. Bagger klarar dock den här punkten – men inte nästa.)
Notera förresten att Backing är ett riktigt men ganska ovanligt svenskt namn, precis som Baggins är ett riktigt men ganska ovanligt engelskt dito.

2) Namnet och bostaden skall höra ihop. Så är det bara, det är inte förhandlingsbart. Att bostadens namn skall gå att uttyda som en återvändsgränd, en "säckgata", är däremot inte absolut nödvändigt, men kan man få till det är det förstås en klar fördel. Mitt Backänden tycker jag både låter bra och uppfyller återvändskriteriet. Samtidigt har det också en namnlikhet med originalet Bag End, om det nu är värt något.

3) Bilbo är Tolkiens störste hjälte (läsaren kommer mycket närmare och får mer sympati för honom i The Hobbit än för Frodo i LotR), och det är naturligtvis ingen slump att han har ett namn som allittererar och därmed blir mer slagkraftigt. Det vill jag absolut bevara!

Dessa tre villkor har varit de överlägset viktigaste för mig, inser jag nu när jag tänker igenom det. De övriga i listan ovan kommer långt efter, och har egentligen inte spelat någon roll alls, då det har varit svårt nog att försöka hitta något som uppfyller de första tre. Det där med "säck eller väska" var tidigare utgångspunkten i alla översättningsförsök jag har sett, inklusive mina egna, och det var ett stort genombrott när jag insåg att det faktiskt gick att bortse från det. Hela Tolkiens poäng med att ha en säck i namnet är, som jag förstår det, för att kunna knyta det till en bostad som är en "säckgata". Kan man lösa detta på annat sätt så finns det inte längre något syfte med säcken.

Med allt detta sagt skulle jag inte ha något emot att hitta ett namn som uppfyllde 1-3 och dessutom kom närmare säckbetydelsen. Men i brist på något sådant tycker jag att Backing duger alldeles utmärkt!

Se även Bag End och Sackville-Baggins.

Senast uppdaterad: 2013-01-18 19:12:32
Tolkien Åke Ohlmarks
Baggins Bagger 
Erik Andersson Kamelen
Secker  Backing 
Tolkiens översättningsguide
Baggins. Intended to recall 'bag' ‑ compare Bilbo's conversation with Smaug in The Hobbit ‑ and meant to be associated (by hobbits) with Bag End (that is, the end of a 'bag' or 'pudding bag' = cul‑de‑sac), the local name for Bilbo's house. (It was the local name for my aunt's farm in Worcestershire, which was at the end of a lane leading to it and no further.) Compare also Sackville‑Baggins. The translation should contain an element meaning 'sack, bag'. 
Kommentar
Det här namnet har jag länge varit osäker på. Det är ju så centralt och ofta förekommande så vad man väljer att översätta det med slår an tonen lite grann för hela ens översättning. Samtidigt finns det så många olika faktorer att ta hänsyn till i namnvalet att det är hart när omöjligt att få med alla, eller ens de flesta. Efter åtskillig introspektion har jag kommit fram till att de faktorer jag gick efter när jag till sist fastnade för Backing såg ut ungefär så här, i fallande viktighetsordning:

1) Att det är "hobernamnigt"
2) Att det går att knyta till ett passande svenskt namn för Bag End
3) Att det allittererar med Bilbo även på svenska
.
.
4) Att det skall gå att koppla ihop med ett annat ord som betyder ungefär samma sak och skapa ett aristokratiskt-komiskt dubbelnamn
5) Att det, per Tolkiens instruktion, skall betyda säck eller väska
6) Att det innehåller ett eller flera 's' så att Gollum kan väsa det på ett tilltalande sätt
7) Att det liksom originalet Baggins är slang för "mellanmål"

1) Med "hobernamnigt" menar jag att det skall låta som ett riktigt svenskt namn, utan att sticka ut för mycket genom en ovanlig klang eller genom att låta alltför komiskt eller svårbegripligt. (Vissa hobernamn är ju ganska komiska, men Baggins upplever jag inte som ett av dessa, och namnet förekommer så ofta att en putslustig klang som t ex hos Knubb eller Stoltefot hade blivit störande.) Samtidigt skall det inte vara ett alltför "svenssonskt" namn heller, alltså något som t ex slutar på t ex -sson eller -gren, för då passar det inte in i Sysslet.
Att jag satte det här med hur det låter som det viktigaste kriteriet gjorde livet surt för mig, för nästan alla tidigare namnförslag stupar här. (Inklusive Secker, som jag tycker låter för lite som ett riktigt namn och är komiskt på fel sätt. Bagger klarar dock den här punkten – men inte nästa.)
Notera förresten att Backing är ett riktigt men ganska ovanligt svenskt namn, precis som Baggins är ett riktigt men ganska ovanligt engelskt dito.

2) Namnet och bostaden skall höra ihop. Så är det bara, det är inte förhandlingsbart. Att bostadens namn skall gå att uttyda som en återvändsgränd, en "säckgata", är däremot inte absolut nödvändigt, men kan man få till det är det förstås en klar fördel. Mitt Backänden tycker jag både låter bra och uppfyller återvändskriteriet. Samtidigt har det också en namnlikhet med originalet Bag End, om det nu är värt något.

3) Bilbo är Tolkiens störste hjälte (läsaren kommer mycket närmare och får mer sympati för honom i The Hobbit än för Frodo i LotR), och det är naturligtvis ingen slump att han har ett namn som allittererar och därmed blir mer slagkraftigt. Det vill jag absolut bevara!

Dessa tre villkor har varit de överlägset viktigaste för mig, inser jag nu när jag tänker igenom det. De övriga i listan ovan kommer långt efter, och har egentligen inte spelat någon roll alls, då det har varit svårt nog att försöka hitta något som uppfyller de första tre. Det där med "säck eller väska" var tidigare utgångspunkten i alla översättningsförsök jag har sett, inklusive mina egna, och det var ett stort genombrott när jag insåg att det faktiskt gick att bortse från det. Hela Tolkiens poäng med att ha en säck i namnet är, som jag förstår det, för att kunna knyta det till en bostad som är en "säckgata". Kan man lösa detta på annat sätt så finns det inte längre något syfte med säcken.

Med allt detta sagt skulle jag inte ha något emot att hitta ett namn som uppfyllde 1-3 och dessutom kom närmare säckbetydelsen. Men i brist på något sådant tycker jag att Backing duger alldeles utmärkt!

Se även Bag End och Sackville-Baggins.

Senast uppdaterad: 2013-01-18 19:12:32