Ring
Kamel
 
 

Namnöversättning

[Tillbaka till listan]

Tolkien
(första förekomst)
Åke Ohlmarks Erik Andersson Kamelen
Land of Shadow, the
(Bok II, kapitel 10: Brödraskapets upplösning)
Skuggornas land, skuggornas och dödens land  Skuggans rike  Skuggornas land 
Tolkiens översättningsguide
(Kommentar saknas.) 
Kommentar
Det här tycks vara en återkommande benämning på Mordor, om än bara på fyra olika ställen, och en av gångerna är dessutom ett kapitelnamn. Det kan därför vara mödan värt att sätta min översättning på pränt här, för att hjälpa mig att göra likadant varje gång detta namn dyker upp framöver.

Den enda egentliga frågan är om man skall köra med "Skuggans land" eller "Skuggornas land". Jag var länge inne på "Skuggans", trots att jag egentligen tycker att "Skuggornas" låter bättre (och mer etablerat), eftersom singularformen bättre bevarar den distinktion Tolkien gör när han kallar det the Land of Shadow snarare än the Land of Shadows. Det förstnämnda känns mer som om skuggan syftar på något bildligt och lite metafysiskt, ett slags allmäntillstånd, medan det sistnämnda mer låter som konkreta skuggor, en plats där ljuset inte kommer åt.
Men sent om sider insåg jag att jag ju redan har översatt Mountains of Shadow till "Skuggornas berg". Och att köra med "Skuggans berg" låter helt enkelt inte bra. Jag kan inte sätta fingret på vad skillnaden egentligen är mellan berg och land i det här avseendet, men faktum kvarstår att den finns där: "Skuggans land" skulle gå utmärkt men "Skuggans berg" är bara att glömma. I konsekvensens namn, eftersom jag vill översätta båda of Shadow-namnen likadant, så får därmed bli "Skuggornas".
"Rike" eller "land", slutligen, tycker jag går på ett ut. Där är det en ren smaksak, och jag råkar föredra "land".

Senast uppdaterad: 2016-02-04 14:45:07
Tolkien Åke Ohlmarks
Land of Shadow, the Skuggornas land, skuggornas och dödens land 
Erik Andersson Kamelen
Skuggans rike  Skuggornas land 
Tolkiens översättningsguide
(Kommentar saknas.) 
Kommentar
Det här tycks vara en återkommande benämning på Mordor, om än bara på fyra olika ställen, och en av gångerna är dessutom ett kapitelnamn. Det kan därför vara mödan värt att sätta min översättning på pränt här, för att hjälpa mig att göra likadant varje gång detta namn dyker upp framöver.

Den enda egentliga frågan är om man skall köra med "Skuggans land" eller "Skuggornas land". Jag var länge inne på "Skuggans", trots att jag egentligen tycker att "Skuggornas" låter bättre (och mer etablerat), eftersom singularformen bättre bevarar den distinktion Tolkien gör när han kallar det the Land of Shadow snarare än the Land of Shadows. Det förstnämnda känns mer som om skuggan syftar på något bildligt och lite metafysiskt, ett slags allmäntillstånd, medan det sistnämnda mer låter som konkreta skuggor, en plats där ljuset inte kommer åt.
Men sent om sider insåg jag att jag ju redan har översatt Mountains of Shadow till "Skuggornas berg". Och att köra med "Skuggans berg" låter helt enkelt inte bra. Jag kan inte sätta fingret på vad skillnaden egentligen är mellan berg och land i det här avseendet, men faktum kvarstår att den finns där: "Skuggans land" skulle gå utmärkt men "Skuggans berg" är bara att glömma. I konsekvensens namn, eftersom jag vill översätta båda of Shadow-namnen likadant, så får därmed bli "Skuggornas".
"Rike" eller "land", slutligen, tycker jag går på ett ut. Där är det en ren smaksak, och jag råkar föredra "land".

Senast uppdaterad: 2016-02-04 14:45:07