Ring
Kamel
 
 

Namnöversättning

Tolkien
(första förekomst)
Åke Ohlmarks Erik Andersson Kamelen
Gladden River
(Bok II, kapitel 3: Ringen vandrar söderut)
Ljuse älv  Liljeälven  Flädjefloden 
Tolkiens översättningsguide
(Kommentar saknas.) 
Kommentar
Att jag väljer "flod" istället för "älv" är för att detta vattendrag rinner på andra sidan Dimmiga bergen, alltså inte så nära Sysslet att det förtjänar den mer hemtama namngivningen. (Se Brandywine River för ett mer utförligt resonemang kring frågan om älv/flod.)

Vad gäller namnet i övrigt, se Gladden Fields.

Senast uppdaterad: 2014-12-22 14:04:58