Ring
Kamel
 
 

Namnöversättning

[Tillbaka till listan]

Tolkien
(första förekomst)
Åke Ohlmarks Erik Andersson Kamelen
steward
(Prolog: Anmärkning rörande Häradsarkiven)
rikshovmästare  drots  rikshovmästare, hovmästare 
Tolkiens översättningsguide
(Kommentar saknas.) 
Kommentar
Hur Denethors titel Steward of Gondor skall översättas har diskuterats en hel del i svenska Tolkienkretsar. Många kloka saker har sagts, och jag ids inte rekapitulera hela debatten här. (Den intresserade kan med fördel söka efter "rikshovmästare" på Tolkiens Ardas forum.) Kontentan är att man, om man ser till inhemska svenska historiska förhållanden, landar i två huvudalternativ: rikshovmästare eller drots. Och detta är ju också de två varianter som Ohlmarks respektive Andersson har valt. En del övriga alternativ, till exempel riksföreståndare, kansler eller marsk, skulle också fungera men är inte lika exakta motsvarigheter till den engelska titeln.

Att jag väljer rikshovmästare beror främst på att jag inte vill signalera inhemska svenska förhållanden. Drots ger åtminstone mig en ganska nordisk känsla, medan Gondor ju ligger långt borta från det Eriador som i någon mening får räknas som "hemmaplan" i min översättning. Förutom svenska och danska exempel för rikshovmästartiteln också, och kanske i synnerhet, tankarna till de merovingiska kungarna av frankerriket och deras mäktiga högsta ämbetsmän, major domus – en titel som på engelska ofta beskrivs som steward (eller chief steward) och på svenska översätts till just rikshovmästare. Att många av dessa frankiska major domus hette Pippin (varav den siste, som gjorde sig till kung, var Pippin den lille) och det även finns en Drogo i rullorna ger också en antydan om att Tolkien sökte sina historiska förebilder bland annat i just dessa tider och trakter.

Dock kommer jag ibland att skippa förledet riks- och bara använda hovmästare. Det gör jag t ex när Ormstunga ber Théoden att göra honom till steward i kungens frånvaro, och även i övrigt i alla de sammanhang där Tolkien har stavat titeln med litet s. Står den med stort S så blir det rikshovmästare.

Senast uppdaterad: 2019-05-28 14:46:10
Tolkien Åke Ohlmarks
steward rikshovmästare 
Erik Andersson Kamelen
drots  rikshovmästare, hovmästare 
Tolkiens översättningsguide
(Kommentar saknas.) 
Kommentar
Hur Denethors titel Steward of Gondor skall översättas har diskuterats en hel del i svenska Tolkienkretsar. Många kloka saker har sagts, och jag ids inte rekapitulera hela debatten här. (Den intresserade kan med fördel söka efter "rikshovmästare" på Tolkiens Ardas forum.) Kontentan är att man, om man ser till inhemska svenska historiska förhållanden, landar i två huvudalternativ: rikshovmästare eller drots. Och detta är ju också de två varianter som Ohlmarks respektive Andersson har valt. En del övriga alternativ, till exempel riksföreståndare, kansler eller marsk, skulle också fungera men är inte lika exakta motsvarigheter till den engelska titeln.

Att jag väljer rikshovmästare beror främst på att jag inte vill signalera inhemska svenska förhållanden. Drots ger åtminstone mig en ganska nordisk känsla, medan Gondor ju ligger långt borta från det Eriador som i någon mening får räknas som "hemmaplan" i min översättning. Förutom svenska och danska exempel för rikshovmästartiteln också, och kanske i synnerhet, tankarna till de merovingiska kungarna av frankerriket och deras mäktiga högsta ämbetsmän, major domus – en titel som på engelska ofta beskrivs som steward (eller chief steward) och på svenska översätts till just rikshovmästare. Att många av dessa frankiska major domus hette Pippin (varav den siste, som gjorde sig till kung, var Pippin den lille) och det även finns en Drogo i rullorna ger också en antydan om att Tolkien sökte sina historiska förebilder bland annat i just dessa tider och trakter.

Dock kommer jag ibland att skippa förledet riks- och bara använda hovmästare. Det gör jag t ex när Ormstunga ber Théoden att göra honom till steward i kungens frånvaro, och även i övrigt i alla de sammanhang där Tolkien har stavat titeln med litet s. Står den med stort S så blir det rikshovmästare.

Senast uppdaterad: 2019-05-28 14:46:10