Ring
Kamel
 
 

Namnöversättning

[Tillbaka till listan]

Tolkien
(första förekomst)
Åke Ohlmarks Erik Andersson Kamelen
Brandybuck
(Prolog, kapitel 1: Angående hober)
Vinbock  Brännbock  Vinbock 
Tolkiens översättningsguide
Brandybuck. A rare English name which I have come across. Its origin in English is not concerned; in The Lord of the Rings it is obviously meant to contain elements of the Brandywine River and the family name Oldbuck (see these entries). The latter contains the word 'buck' (animal): either Old English bucc 'male deer' (fallow or roe), or bucca 'he‑goat'.
Buckland is also meant to contain the same animal name (German Bock), though Buckland, an English place-name, is frequently in fact derived from 'book-land', land originally held by a written charter. 
Kommentar
Jag var länge inne på att likt Andersson översätta detta till Brännbock, av den enkla anledningen att det låg närmast till hands om man kallar floden för Brännvinsälven, vilket jag gör. Men lyckligtvis var det någon på forumet som påpekade att det faktiskt går precis lika bra att kombinera det flodnamnet med Vinbock istället – vilket jag enfaldigt nog inte hade kommit att tänka på själv. Ohlmarks gamla hederliga översättning låter helt enkelt mycket bättre som namn betraktat, och behåller dessutom originalets anknytning till en rusdryck (om än inte samma sådan) vilket också är värt något.
Se även Brandywine River och Brandy Hall.

Senast uppdaterad: 2013-12-13 13:26:34
Tolkien Åke Ohlmarks
Brandybuck Vinbock 
Erik Andersson Kamelen
Brännbock  Vinbock 
Tolkiens översättningsguide
Brandybuck. A rare English name which I have come across. Its origin in English is not concerned; in The Lord of the Rings it is obviously meant to contain elements of the Brandywine River and the family name Oldbuck (see these entries). The latter contains the word 'buck' (animal): either Old English bucc 'male deer' (fallow or roe), or bucca 'he‑goat'.
Buckland is also meant to contain the same animal name (German Bock), though Buckland, an English place-name, is frequently in fact derived from 'book-land', land originally held by a written charter. 
Kommentar
Jag var länge inne på att likt Andersson översätta detta till Brännbock, av den enkla anledningen att det låg närmast till hands om man kallar floden för Brännvinsälven, vilket jag gör. Men lyckligtvis var det någon på forumet som påpekade att det faktiskt går precis lika bra att kombinera det flodnamnet med Vinbock istället – vilket jag enfaldigt nog inte hade kommit att tänka på själv. Ohlmarks gamla hederliga översättning låter helt enkelt mycket bättre som namn betraktat, och behåller dessutom originalets anknytning till en rusdryck (om än inte samma sådan) vilket också är värt något.
Se även Brandywine River och Brandy Hall.

Senast uppdaterad: 2013-12-13 13:26:34