Ring
Kamel
 
 

Namnöversättning

[Tillbaka till listan]

Tolkien
(första förekomst)
Åke Ohlmarks Erik Andersson Kamelen
Bandobras "Bullroarer" Took
(Prolog, kapitel 1: Angående hober)
Bandobras "Tjurvrålaren" Took (von Tjurvråål, Tjurböl)  Bandobras "Tjurrytaren" Took  Bandobras "Böltjuren" Took 
Tolkiens översättningsguide
Took. Hobbit-name of unknown origin representing actual Hobbit Tûk (see III 415). It should thus be kept and spelt phonetically according to the language of translation. The Took personal names should be kept in the form and spelling of the text, as Peregrin, Paladin, Adelard, Bandobras. Note that Bandobras' nickname 'Bullroarer' is in Common Speech and should be translated by sense (if possible alliterating on B). This nickname also appears in Bullroarer Took in The Hobbit 17. I believed when I wrote it that bullroarer was a word used by anthropologists for instruments that made a roaring sound, used by uncivilized peoples; but I cannot find it in any dictionaries. 
Kommentar
Jag upprepar här Tolkiens kommentar i Guiden om ordet Took, då den ju är högst relevant även i det här sammanhanget.

Bandobras låter vi alltså förbli oförändrat, precis som de flesta andra hobernamn av den typen (med Meriadoc som enda undantag). Det intressanta är istället smeknamnet Bullroarer. Tolkien har alldeles rätt i att det är ett gammalt musikinstrument – närmare bestämt en tunn liten planka där man borrar ett hål i ena änden och trär ett snöre igenom. När man snurrar plankan fort i luften ger den ifrån sig ett surrande, rytande läte. (Se t ex filmen Crocodile Dundee II.) På svenska kallas sådana instrument för "brumsnurra", "brummare" eller "vinare". Men inget av de namnen låter något vidare som smeknamn, och dessutom känns inte instrumentkopplingen särskilt viktig. Jag betvivlar att särskilt många av de engelska läsarna associerar till brumsnurror när de läser om the Bullroarer, och Tolkien tänkte sig nog inte att de skulle det heller. Snarare skall smeknamnet framkalla en bild av en storvuxen, argsint vrålande krigare som går till anfall. Vilket förstås också ger en lite komisk effekt när man vet att det är en liten hob det handlar om. Så när Tolkien säger sitt vanliga "translate by sense" så är det troligen den bokstavliga betydelsen han menar och inte snurran.

Ett smeknamn som skall föra tankarna till en vrålande tjur kan förstås utformas på många sätt. (Vilket inte minst Ohlmarks visar genom att på egen hand plöja igenom tre olika – varav ett dock snarare ser ut som efternamn än smeknamn.) Det enda önskemål Tolkien uttrycker är att det gärna får allitterera på förnamnet, dvs börja på B. Det har jag som synes tagit fasta på, och jag tycker att "Böltjuren" låter riktigt bra i sitt sammanhang.

Senast uppdaterad: 2019-11-28 11:40:39
Tolkien Åke Ohlmarks
Bandobras "Bullroarer" Took Bandobras "Tjurvrålaren" Took (von Tjurvråål, Tjurböl) 
Erik Andersson Kamelen
Bandobras "Tjurrytaren" Took  Bandobras "Böltjuren" Took 
Tolkiens översättningsguide
Took. Hobbit-name of unknown origin representing actual Hobbit Tûk (see III 415). It should thus be kept and spelt phonetically according to the language of translation. The Took personal names should be kept in the form and spelling of the text, as Peregrin, Paladin, Adelard, Bandobras. Note that Bandobras' nickname 'Bullroarer' is in Common Speech and should be translated by sense (if possible alliterating on B). This nickname also appears in Bullroarer Took in The Hobbit 17. I believed when I wrote it that bullroarer was a word used by anthropologists for instruments that made a roaring sound, used by uncivilized peoples; but I cannot find it in any dictionaries. 
Kommentar
Jag upprepar här Tolkiens kommentar i Guiden om ordet Took, då den ju är högst relevant även i det här sammanhanget.

Bandobras låter vi alltså förbli oförändrat, precis som de flesta andra hobernamn av den typen (med Meriadoc som enda undantag). Det intressanta är istället smeknamnet Bullroarer. Tolkien har alldeles rätt i att det är ett gammalt musikinstrument – närmare bestämt en tunn liten planka där man borrar ett hål i ena änden och trär ett snöre igenom. När man snurrar plankan fort i luften ger den ifrån sig ett surrande, rytande läte. (Se t ex filmen Crocodile Dundee II.) På svenska kallas sådana instrument för "brumsnurra", "brummare" eller "vinare". Men inget av de namnen låter något vidare som smeknamn, och dessutom känns inte instrumentkopplingen särskilt viktig. Jag betvivlar att särskilt många av de engelska läsarna associerar till brumsnurror när de läser om the Bullroarer, och Tolkien tänkte sig nog inte att de skulle det heller. Snarare skall smeknamnet framkalla en bild av en storvuxen, argsint vrålande krigare som går till anfall. Vilket förstås också ger en lite komisk effekt när man vet att det är en liten hob det handlar om. Så när Tolkien säger sitt vanliga "translate by sense" så är det troligen den bokstavliga betydelsen han menar och inte snurran.

Ett smeknamn som skall föra tankarna till en vrålande tjur kan förstås utformas på många sätt. (Vilket inte minst Ohlmarks visar genom att på egen hand plöja igenom tre olika – varav ett dock snarare ser ut som efternamn än smeknamn.) Det enda önskemål Tolkien uttrycker är att det gärna får allitterera på förnamnet, dvs börja på B. Det har jag som synes tagit fasta på, och jag tycker att "Böltjuren" låter riktigt bra i sitt sammanhang.

Senast uppdaterad: 2019-11-28 11:40:39