Ring
Kamel
 
 

Namnöversättning

[Tillbaka till listan]

Tolkien
(första förekomst)
Åke Ohlmarks Erik Andersson Kamelen
smials
(Prolog, kapitel 1: Angående hober)
smials  smugor  smugor 
Tolkiens översättningsguide
Smials. A word peculiar to hobbits (not Common Speech), meaning 'burrow'; leave unchanged. It is a form that the Old English word smygel 'burrow' might have had, if it had survived. The same element appears in Gollum's real name, Sméagol. See III 414-5. 
Kommentar
Som Tolkien förklarar är detta unika hoberord för håla eller gryt tänkt att vara hur det anglosaxiska ordet smygel skulle ha utvecklats om det hade överlevt till modern engelska. Det finns ett par andra såna här ord, inte minst hobbit (se min kommentar till det ordet), där hoberna behållit ett gammalt ord från den tid då de pratade samma språk som rohirrims förfäder.
Tolkiens namn är tänkt att representera vad ordet skulle ha blivit efter att ha bollats i engelsktalande munnar i tusen år eller så, och i översättningen blir uppdraget att utgå från samma ord men låta det nötas och omformas av ett svensktalande folk istället.
Det är rimligen så Andersson har gjort för att komma fram till sitt "smugor". Jag gillar det och behåller det!

Ordet förekommer bara i plural i böckerna, varför jag valt pluralformen även här i ordlistan. Rimligen heter det smial i singular, vilket blir "smuga" på svenska, men det kanske kan kvitta.

Senast uppdaterad: 2014-04-07 11:07:54
Tolkien Åke Ohlmarks
smials smials 
Erik Andersson Kamelen
smugor  smugor 
Tolkiens översättningsguide
Smials. A word peculiar to hobbits (not Common Speech), meaning 'burrow'; leave unchanged. It is a form that the Old English word smygel 'burrow' might have had, if it had survived. The same element appears in Gollum's real name, Sméagol. See III 414-5. 
Kommentar
Som Tolkien förklarar är detta unika hoberord för håla eller gryt tänkt att vara hur det anglosaxiska ordet smygel skulle ha utvecklats om det hade överlevt till modern engelska. Det finns ett par andra såna här ord, inte minst hobbit (se min kommentar till det ordet), där hoberna behållit ett gammalt ord från den tid då de pratade samma språk som rohirrims förfäder.
Tolkiens namn är tänkt att representera vad ordet skulle ha blivit efter att ha bollats i engelsktalande munnar i tusen år eller så, och i översättningen blir uppdraget att utgå från samma ord men låta det nötas och omformas av ett svensktalande folk istället.
Det är rimligen så Andersson har gjort för att komma fram till sitt "smugor". Jag gillar det och behåller det!

Ordet förekommer bara i plural i böckerna, varför jag valt pluralformen även här i ordlistan. Rimligen heter det smial i singular, vilket blir "smuga" på svenska, men det kanske kan kvitta.

Senast uppdaterad: 2014-04-07 11:07:54