Ring
Kamel
 
 

Namnöversättning

[Tillbaka till listan]

Tolkien
(första förekomst)
Åke Ohlmarks Erik Andersson Kamelen
Gamling
(Bok III, kapitel 7: Helms djup)
Gamling  Gambling  Gameling 
Tolkiens översättningsguide
Gamling (the Old). A name of one of the Rohirrim, and best left unchanged, though like one or two other names in Rohan (Shadowfax, Wormtongue) it has been slightly anglicized and modernized. It should be Gameling (with short a). It would be one of the words and names that hobbits recognized as similar to their own, since it is an English (that is, Common Speech) name, probably the origin of the surnames Gamlen, Gam(b)lin, and other forms. Compare The Tale of Gamelin, a medieval poem from which ultimately was derived part of Shakespeare's As You Like It. (It is derived from the stem gamal- 'old', the normal word in Scandinavian languages, but only found in Old English in verse-language, and in Old High German only as an element in personal names.)  
Kommentar
Jag undviker gärna att kalla gamlingen för "Gamling" rakt upp och ner. I originalet finns ju inte samma omedelbara betydelse i namnet, även om det kanske är igenkännbart för namn- och språkintresserade engelska läsare. (Att kalla honom "Gamling" på svenska vore närmast som om han hette Old Guy i original!) Istället väljer jag som synes att köra på den oförvanskade rohirriska formen som Tolkien nämner i sin kommentar. Jag tror att svenska läsare visserligen kommer att associera till "gammal", men ändå kunna se det som ett rohirriskt personnamn snarare än ett epitet. Anderssons variant "Gambling" tycker jag inte riktigt om, då den i moderna svenska öron nog främst associeras med det engelska ordet för (hasard-)spel.

När det gäller formuleringen Gamling the Old, som förekommer två gånger i originalet, så vill man gärna undvika "Gameling den gamle", då nästan-upprepningen inte låter något vidare. Varianten "Gameling den åldrige" är förstås tänkbar, men det klingar lite onaturligt, tycker jag. Ingen skulle komma på tanken att förse någon med epitetet "den åldrige" istället för "den gamle" annars, om ingen ljudkrock förelåg. Istället kommer jag preliminärt att lösa detta genom att kalla honom "Gubben Gameling". Jag skall dock smaka på det ett tag innan jag slutligt bestämmer mig, då jag tycker att "gubbe" har en något vardaglig klang och därför inte är helt optimalt. Men ändå bättre än "Gameling den gamle", tror jag!

Senast uppdaterad: 2016-09-17 04:16:59
Tolkien Åke Ohlmarks
Gamling Gamling 
Erik Andersson Kamelen
Gambling  Gameling 
Tolkiens översättningsguide
Gamling (the Old). A name of one of the Rohirrim, and best left unchanged, though like one or two other names in Rohan (Shadowfax, Wormtongue) it has been slightly anglicized and modernized. It should be Gameling (with short a). It would be one of the words and names that hobbits recognized as similar to their own, since it is an English (that is, Common Speech) name, probably the origin of the surnames Gamlen, Gam(b)lin, and other forms. Compare The Tale of Gamelin, a medieval poem from which ultimately was derived part of Shakespeare's As You Like It. (It is derived from the stem gamal- 'old', the normal word in Scandinavian languages, but only found in Old English in verse-language, and in Old High German only as an element in personal names.)  
Kommentar
Jag undviker gärna att kalla gamlingen för "Gamling" rakt upp och ner. I originalet finns ju inte samma omedelbara betydelse i namnet, även om det kanske är igenkännbart för namn- och språkintresserade engelska läsare. (Att kalla honom "Gamling" på svenska vore närmast som om han hette Old Guy i original!) Istället väljer jag som synes att köra på den oförvanskade rohirriska formen som Tolkien nämner i sin kommentar. Jag tror att svenska läsare visserligen kommer att associera till "gammal", men ändå kunna se det som ett rohirriskt personnamn snarare än ett epitet. Anderssons variant "Gambling" tycker jag inte riktigt om, då den i moderna svenska öron nog främst associeras med det engelska ordet för (hasard-)spel.

När det gäller formuleringen Gamling the Old, som förekommer två gånger i originalet, så vill man gärna undvika "Gameling den gamle", då nästan-upprepningen inte låter något vidare. Varianten "Gameling den åldrige" är förstås tänkbar, men det klingar lite onaturligt, tycker jag. Ingen skulle komma på tanken att förse någon med epitetet "den åldrige" istället för "den gamle" annars, om ingen ljudkrock förelåg. Istället kommer jag preliminärt att lösa detta genom att kalla honom "Gubben Gameling". Jag skall dock smaka på det ett tag innan jag slutligt bestämmer mig, då jag tycker att "gubbe" har en något vardaglig klang och därför inte är helt optimalt. Men ändå bättre än "Gameling den gamle", tror jag!

Senast uppdaterad: 2016-09-17 04:16:59