Ring
Kamel
 
 

Namnöversättning

[Tillbaka till listan]

Tolkien
(första förekomst)
Åke Ohlmarks Erik Andersson Kamelen
Springle-ring
(Bok I, kapitel 1: Ett länge väntat kalas)
skutta-ring  den skuttande ringleken  skutte-ring 
Tolkiens översättningsguide
Springle-ring. An invention; render it by a similar one suitable to the language of translation, implying a vigorous ring-dance in which dancers often leaped up. 
Kommentar
Ohlmarks konstruktion känns fullt adekvat, men jag väljer som synes att byta "a" mot "e" för att få ett i mina öron lite mer naturligt och välklingande namn. Bindestrecket är kanske aningen klumpigt (i alla fall mer klumpigt än i originalet), men nödvändigt: annars finns risken att ordet uttalas som ett enda obegripligt ord, skuttéring, istället för en sammansättning.

Senast uppdaterad: 2015-12-16 19:49:29
Tolkien Åke Ohlmarks
Springle-ring skutta-ring 
Erik Andersson Kamelen
den skuttande ringleken  skutte-ring 
Tolkiens översättningsguide
Springle-ring. An invention; render it by a similar one suitable to the language of translation, implying a vigorous ring-dance in which dancers often leaped up. 
Kommentar
Ohlmarks konstruktion känns fullt adekvat, men jag väljer som synes att byta "a" mot "e" för att få ett i mina öron lite mer naturligt och välklingande namn. Bindestrecket är kanske aningen klumpigt (i alla fall mer klumpigt än i originalet), men nödvändigt: annars finns risken att ordet uttalas som ett enda obegripligt ord, skuttéring, istället för en sammansättning.

Senast uppdaterad: 2015-12-16 19:49:29