Ring
Kamel
 
 

Namnöversättning

[Tillbaka till listan]

Tolkien
(första förekomst)
Åke Ohlmarks Erik Andersson Kamelen
Michel Delving
(Prolog, kapitel 1: Angående hober)
Mickelsklyft  Möcklegräva  Miklagräva 
Tolkiens översättningsguide
(Kommentar saknas.) 
Kommentar
By i Västfjärdingen, Sysslets "huvudstad".
Michel kommer från fornengelskans micel 'stor', som i engelska ortnamn återfinns förutom i formen Michel även t ex som Mickle-. Ordet har funnits i svenskan också, lever närmast kvar i ordet "mycket". I ortnamn kan man stöta på det t ex i formerna Myckel-, Möckel- eller Anderssons Möckle-. Själv väljer jag alltså Mikla-, vilket är en mer arkaisk form (känd bl a från vikingarnas namn på Konstantinopel, Miklagård). Jag föreställer mig nämligen att Michel också är en ålderdomligare form, att Myckelgräva eller Möcklegräva hade varit mer passande om Tolkien hade använt Mickle snarare än Michel.
Delving, ett annat ord för 'digging', alltså något som är grävt, fångas utmärkt av Anderssons -gräva, vilket jag glatt knycker rakt av.

Senast uppdaterad: 2013-01-27 04:25:32
Tolkien Åke Ohlmarks
Michel Delving Mickelsklyft 
Erik Andersson Kamelen
Möcklegräva  Miklagräva 
Tolkiens översättningsguide
(Kommentar saknas.) 
Kommentar
By i Västfjärdingen, Sysslets "huvudstad".
Michel kommer från fornengelskans micel 'stor', som i engelska ortnamn återfinns förutom i formen Michel även t ex som Mickle-. Ordet har funnits i svenskan också, lever närmast kvar i ordet "mycket". I ortnamn kan man stöta på det t ex i formerna Myckel-, Möckel- eller Anderssons Möckle-. Själv väljer jag alltså Mikla-, vilket är en mer arkaisk form (känd bl a från vikingarnas namn på Konstantinopel, Miklagård). Jag föreställer mig nämligen att Michel också är en ålderdomligare form, att Myckelgräva eller Möcklegräva hade varit mer passande om Tolkien hade använt Mickle snarare än Michel.
Delving, ett annat ord för 'digging', alltså något som är grävt, fångas utmärkt av Anderssons -gräva, vilket jag glatt knycker rakt av.

Senast uppdaterad: 2013-01-27 04:25:32