Ring
Kamel
 
 

Namnöversättning

[Tillbaka till listan]

Tolkien
(första förekomst)
Åke Ohlmarks Erik Andersson Kamelen
dwimmer-crafty
(Bok III, kapitel 2: Rohans ryttare)
synvändningsskicklig  dvimmerkunnig  dvimmerkunnig 
Tolkiens översättningsguide
(Kommentar saknas.) 
Kommentar
Detta ord är härlett ur en moderniserad form av medelengelskans dweomercræft "magi, trollkonst", som i sin tur stammar ur fornengelskans dwimor "illusion, fantom". Ordet betyder ungefär "trolldomskunnig, i synnerhet avseende illusioner".

Eftersom förledet i ordet dwimmer-crafty är obegripligt för den engelske normalläsaren översätter vi lämpligen till något som den svenske läsaren inte förstår. Och eftersom ordet uppenbarligen är avsett att vara specifikt rohirriskt och stamma ur deras språk bör vi utgå från samma fornengelska ord som Tolkien har gjort och bara försvenska det istället för att "förengelska" det. Det är det Andersson har gjort med sitt "dvimmerkunnig", och jag hakar gärna på, då det känns som en utmärkt översättning. Men hatten av för Ohlmarks, som alltså var språkkunnig nog att lista ut vad ordet betydde – utan att, som vi moderna efterföljare, ha hela den stora världsväven till sin hjälp!

Senast uppdaterad: 2015-10-31 00:56:52
Tolkien Åke Ohlmarks
dwimmer-crafty synvändningsskicklig 
Erik Andersson Kamelen
dvimmerkunnig  dvimmerkunnig 
Tolkiens översättningsguide
(Kommentar saknas.) 
Kommentar
Detta ord är härlett ur en moderniserad form av medelengelskans dweomercræft "magi, trollkonst", som i sin tur stammar ur fornengelskans dwimor "illusion, fantom". Ordet betyder ungefär "trolldomskunnig, i synnerhet avseende illusioner".

Eftersom förledet i ordet dwimmer-crafty är obegripligt för den engelske normalläsaren översätter vi lämpligen till något som den svenske läsaren inte förstår. Och eftersom ordet uppenbarligen är avsett att vara specifikt rohirriskt och stamma ur deras språk bör vi utgå från samma fornengelska ord som Tolkien har gjort och bara försvenska det istället för att "förengelska" det. Det är det Andersson har gjort med sitt "dvimmerkunnig", och jag hakar gärna på, då det känns som en utmärkt översättning. Men hatten av för Ohlmarks, som alltså var språkkunnig nog att lista ut vad ordet betydde – utan att, som vi moderna efterföljare, ha hela den stora världsväven till sin hjälp!

Senast uppdaterad: 2015-10-31 00:56:52