Ring
Kamel
 
 

Namnöversättning

[Tillbaka till listan]

Tolkien
(första förekomst)
Åke Ohlmarks Erik Andersson Kamelen
Mirrormere
(Bok II, kapitel 3: Ringen vandrar söderut)
Spegeltjärnen, Spegeltjärn  Spegeltärn  Spegeltärnen 
Tolkiens översättningsguide
Mirrormere. Common Speech translation of Dwarvish Kheledzâram ('glass-lake'); translate by sense. 
Kommentar
"Tärn" är en dialektal eller ålderdomlig form av "tjärn". Jag tycker (som Andersson, uppenbarligen) att det har en vacker klang och därför passar bättre än "tjärn" som översättning av det vackra och ålderdomliga namnet Mirrormere. Att jag till skillnad från Andersson väljer bestämd form är för att jag tycker att det låter ytterligare lite bättre så - plus att det då passar bättre in i rytmen i min översättning av Durins sång!

Senast uppdaterad: 2015-01-04 03:41:16
Tolkien Åke Ohlmarks
Mirrormere Spegeltjärnen, Spegeltjärn 
Erik Andersson Kamelen
Spegeltärn  Spegeltärnen 
Tolkiens översättningsguide
Mirrormere. Common Speech translation of Dwarvish Kheledzâram ('glass-lake'); translate by sense. 
Kommentar
"Tärn" är en dialektal eller ålderdomlig form av "tjärn". Jag tycker (som Andersson, uppenbarligen) att det har en vacker klang och därför passar bättre än "tjärn" som översättning av det vackra och ålderdomliga namnet Mirrormere. Att jag till skillnad från Andersson väljer bestämd form är för att jag tycker att det låter ytterligare lite bättre så - plus att det då passar bättre in i rytmen i min översättning av Durins sång!

Senast uppdaterad: 2015-01-04 03:41:16