Ring
Kamel
 
 

Namnöversättning

[Tillbaka till listan]

Tolkien
(första förekomst)
Åke Ohlmarks Erik Andersson Kamelen
Snowbourn
(Bok V, kapitel 3: Rohans mönstring)
Snöbäcken  Snöforsen  Snöbrunnan 
Tolkiens översättningsguide
Snowbourn. Modernised form of Rohan (that is, Old English) snāwburna. Either use Snawburna, or in a language possessing related elements modernise the name to suit it: for instance, Schneebrunnen, Snebrønd, Snöbrunn
Kommentar
Om möjligt vill man ju gärna använda ett namn som är en ren modernisering av snāwburna, precis som Tolkien säger. Det skulle kännas bättre än att tvingas ta till en översättning till ett annat vattendragsord, som Ohlmarks och Andersson har gjort. Och dessbättre är det möjligt! Eller det tycker jag i alla fall. Det finns nämligen ett flertal svenska vattendrag, företrädesvis i Dalarna, som heter Brunnan eller slutar på -brunnan (t ex Storbrunnan, Källsjöbrunnan). Man borde alltså utan vidare kunna komma undan med ett namn som Snöbrunnan!

Senast uppdaterad: 2016-05-15 20:26:18
Tolkien Åke Ohlmarks
Snowbourn Snöbäcken 
Erik Andersson Kamelen
Snöforsen  Snöbrunnan 
Tolkiens översättningsguide
Snowbourn. Modernised form of Rohan (that is, Old English) snāwburna. Either use Snawburna, or in a language possessing related elements modernise the name to suit it: for instance, Schneebrunnen, Snebrønd, Snöbrunn
Kommentar
Om möjligt vill man ju gärna använda ett namn som är en ren modernisering av snāwburna, precis som Tolkien säger. Det skulle kännas bättre än att tvingas ta till en översättning till ett annat vattendragsord, som Ohlmarks och Andersson har gjort. Och dessbättre är det möjligt! Eller det tycker jag i alla fall. Det finns nämligen ett flertal svenska vattendrag, företrädesvis i Dalarna, som heter Brunnan eller slutar på -brunnan (t ex Storbrunnan, Källsjöbrunnan). Man borde alltså utan vidare kunna komma undan med ett namn som Snöbrunnan!

Senast uppdaterad: 2016-05-15 20:26:18