Ring
Kamel
 
 

Namnöversättning

[Tillbaka till listan]

Tolkien
(första förekomst)
Åke Ohlmarks Erik Andersson Kamelen
Barliman Butterbur
(Bok I, kapitel 8: Dimma över Kummelåsarna)
Barliman Smörblomma, Byttesson  Malte Smörblom  Malteman Smörblomma 
Tolkiens översättningsguide
Butterbur. So far as I know, not found as a name in England, though Butter is so used, as well as combinations (in origin place‑names) such as Butterfield. These have in the tale been modified, to fit the generally botanical names of Bree, to the plant‑name 'butterbur' (Petasites vulgaris) If the popular name for this contains an equivalent of 'butter', so much the better. Otherwise use another plant-name containing 'butter' (as German Butterblume, Butterbaum, Dutch boterbloeme) or referring to a fat thick plant. The butterbur is a fleshy plant with a heavy flower‑head on a thick stalk, and very large leaves.

Butterbur's first name Barliman is simply an altered spelling of 'barley' and 'man' (suitable to an innkeeper and ale‑brewer), and should be translated. 
Kommentar
Det är viktigare att behålla smörassociationen i efternamnet än att få namnet på växten rätt. (Butterbur heter pestskråp på svenska.)
Förnamnet skall enligt Tolkiens instruktioner översättas. Malteman låter mycket mer som ett namn än den raka översättningen Kornman. Varför Andersson valt att förkorta det officiella förnamnet till Malte, snarare än att som i originalet låta hans bekanta använda ett förkortat smeknamn ibland (Barley) är oklart.
Anderssons förkortning av efternamnet från Ohlmarks Smörblomma till Smörblom är på sätt och vis en god idé, det låter mycket mer som ett genuint svenskt namn på det sättet. Men å andra sidan – det skall faktiskt inte låta som ett genuint svenskt namn, utan som ett genuint Brinamn! Och efter en del funderande tycker jag att Smörblomma passar in bättre bland alla de andra botaniska namnen i Bri, och har en trivsammare klang som bättre passar in i stämningen i den här delen av boken, än Smörblom.
Det som däremot inte är helt idealiskt med den här översättningen är att man tappar allitterationen, att för- och efternamn börjar på samma bokstav. Men jag har inte kunnat komma på något alternativ som bevarar detta och samtidigt låter bra.

Senast uppdaterad: 2013-06-14 13:06:48
Tolkien Åke Ohlmarks
Barliman Butterbur Barliman Smörblomma, Byttesson 
Erik Andersson Kamelen
Malte Smörblom  Malteman Smörblomma 
Tolkiens översättningsguide
Butterbur. So far as I know, not found as a name in England, though Butter is so used, as well as combinations (in origin place‑names) such as Butterfield. These have in the tale been modified, to fit the generally botanical names of Bree, to the plant‑name 'butterbur' (Petasites vulgaris) If the popular name for this contains an equivalent of 'butter', so much the better. Otherwise use another plant-name containing 'butter' (as German Butterblume, Butterbaum, Dutch boterbloeme) or referring to a fat thick plant. The butterbur is a fleshy plant with a heavy flower‑head on a thick stalk, and very large leaves.

Butterbur's first name Barliman is simply an altered spelling of 'barley' and 'man' (suitable to an innkeeper and ale‑brewer), and should be translated. 
Kommentar
Det är viktigare att behålla smörassociationen i efternamnet än att få namnet på växten rätt. (Butterbur heter pestskråp på svenska.)
Förnamnet skall enligt Tolkiens instruktioner översättas. Malteman låter mycket mer som ett namn än den raka översättningen Kornman. Varför Andersson valt att förkorta det officiella förnamnet till Malte, snarare än att som i originalet låta hans bekanta använda ett förkortat smeknamn ibland (Barley) är oklart.
Anderssons förkortning av efternamnet från Ohlmarks Smörblomma till Smörblom är på sätt och vis en god idé, det låter mycket mer som ett genuint svenskt namn på det sättet. Men å andra sidan – det skall faktiskt inte låta som ett genuint svenskt namn, utan som ett genuint Brinamn! Och efter en del funderande tycker jag att Smörblomma passar in bättre bland alla de andra botaniska namnen i Bri, och har en trivsammare klang som bättre passar in i stämningen i den här delen av boken, än Smörblom.
Det som däremot inte är helt idealiskt med den här översättningen är att man tappar allitterationen, att för- och efternamn börjar på samma bokstav. Men jag har inte kunnat komma på något alternativ som bevarar detta och samtidigt låter bra.

Senast uppdaterad: 2013-06-14 13:06:48