Ring
Kamel
 
 

Namnöversättning

[Tillbaka till listan]

Tolkien
(första förekomst)
Åke Ohlmarks Erik Andersson Kamelen
Fallohides
(Prolog, kapitel 1: Angående hober)
Fallohider  falhudar  falhudar 
Tolkiens översättningsguide
Fallohide. This has given difficulty. It should if possible be translated, since it is meant to represent a name with a meaning in the Common Speech, though one devised in the past and so containing archaic elements. It is made of English fallow + hide (cognates of German falb and Haut) and means 'Paleskin'. It is archaic, since fallow 'pale, yellowish' is not now in use, except in fallow deer, and hide is no longer applied to human skin (except as a transference back from its use of animal hides, used for leather). But this element of archaism need not be imitated. See III 414 on the relation of special hobbit words to the language of Rohan. 
Kommentar
Detta är en av de tre underarterna av hober. De andra två är Stoors och Harfoots (se dessa ord).

"Fal" är förstås den svenska motsvarigheten till fallow både betydelsemässigt och etymologiskt. Att jag föredrar "-hudar" framför "-hudingar", vilket annars också ligger nära till hands, är för att jag har låtit mig övertygas om att det sistnämnda låter alltför fackspråkligt - jämför t ex "tjockhuding", "tagghuding" - och därför blir aningen parodiskt som namn på en hoberart. Tolkien har vad jag har kunnat hitta inte klargjort någonstans vad de här namnen på hoberarterna egentligen kommer ifrån. Men det som ligger närmast till hands är väl kanske att de har myntat dem själva på varandra. De hober som inte själva är lika ludna kanske kallar sina lurvfotade grannar för "hårfotar", medan de själva på grund av sin relativt grova kroppsbyggnad ses som "sturer" av mer spensligt byggda artfränder. Och de som har blekare skinn är resten av gänget, vad kallas de? Då ligger nog trots allt "falhud" närmare till hands än "falhuding".

Vad gäller versal kontra gemen, se kommentar till Harfoots.

Senast uppdaterad: 2014-06-14 22:50:33
Tolkien Åke Ohlmarks
Fallohides Fallohider 
Erik Andersson Kamelen
falhudar  falhudar 
Tolkiens översättningsguide
Fallohide. This has given difficulty. It should if possible be translated, since it is meant to represent a name with a meaning in the Common Speech, though one devised in the past and so containing archaic elements. It is made of English fallow + hide (cognates of German falb and Haut) and means 'Paleskin'. It is archaic, since fallow 'pale, yellowish' is not now in use, except in fallow deer, and hide is no longer applied to human skin (except as a transference back from its use of animal hides, used for leather). But this element of archaism need not be imitated. See III 414 on the relation of special hobbit words to the language of Rohan. 
Kommentar
Detta är en av de tre underarterna av hober. De andra två är Stoors och Harfoots (se dessa ord).

"Fal" är förstås den svenska motsvarigheten till fallow både betydelsemässigt och etymologiskt. Att jag föredrar "-hudar" framför "-hudingar", vilket annars också ligger nära till hands, är för att jag har låtit mig övertygas om att det sistnämnda låter alltför fackspråkligt - jämför t ex "tjockhuding", "tagghuding" - och därför blir aningen parodiskt som namn på en hoberart. Tolkien har vad jag har kunnat hitta inte klargjort någonstans vad de här namnen på hoberarterna egentligen kommer ifrån. Men det som ligger närmast till hands är väl kanske att de har myntat dem själva på varandra. De hober som inte själva är lika ludna kanske kallar sina lurvfotade grannar för "hårfotar", medan de själva på grund av sin relativt grova kroppsbyggnad ses som "sturer" av mer spensligt byggda artfränder. Och de som har blekare skinn är resten av gänget, vad kallas de? Då ligger nog trots allt "falhud" närmare till hands än "falhuding".

Vad gäller versal kontra gemen, se kommentar till Harfoots.

Senast uppdaterad: 2014-06-14 22:50:33