Ring
Kamel
 
 

Namnöversättning

[Tillbaka till listan]

Tolkien
(första förekomst)
Åke Ohlmarks Erik Andersson Kamelen
Dwarrowdelf
(Bok II, kapitel 3: Ringen vandrar söderut)
Dvärgaklyft  Dvärgagräft  Dvärgagräft 
Tolkiens översättningsguide
Dwarrowdelf. For dwarrows = dwarves see III 415. Dwarrowdelf is a translation of the actual Common Speech name of Moria, Phurunargian, given an archaic English form, since Phurunargian was already itself archaic in form. The 'archaism' is not of much importance; the name should be translated by the same element as that used to translate Dwarf (or a variety of that) + a word meaning 'mine, digging, excavation' — for instance German Zwergengrube
Kommentar
Någon användbar arkaisk form av ordet "dvärg" gick inte att uppbringa, men det tyckte ju inte Tolkien var så viktigt heller. Däremot är "gräft" en utmärkt översättning av det likaledes arkaiska delf! Det finns en del gamla ortnamn med det ordet i sig, och det tycks komma från ett fornsvenskt *græft "grav, grävd fördjupning". Vi snokade faktiskt fram det ordet i vår gamla diskussion på Skalman redan 2003, och Andersson hittade det där. Men vi funderade bara på att använda det i översättningen av Michel Delving. Så långt som till genidraget att använda "-gräva" där och "-gräft" i Dwarrowdelf kom vi aldrig. Bra jobbat, Erik!

Senast uppdaterad: 2015-01-04 01:27:55
Tolkien Åke Ohlmarks
Dwarrowdelf Dvärgaklyft 
Erik Andersson Kamelen
Dvärgagräft  Dvärgagräft 
Tolkiens översättningsguide
Dwarrowdelf. For dwarrows = dwarves see III 415. Dwarrowdelf is a translation of the actual Common Speech name of Moria, Phurunargian, given an archaic English form, since Phurunargian was already itself archaic in form. The 'archaism' is not of much importance; the name should be translated by the same element as that used to translate Dwarf (or a variety of that) + a word meaning 'mine, digging, excavation' — for instance German Zwergengrube
Kommentar
Någon användbar arkaisk form av ordet "dvärg" gick inte att uppbringa, men det tyckte ju inte Tolkien var så viktigt heller. Däremot är "gräft" en utmärkt översättning av det likaledes arkaiska delf! Det finns en del gamla ortnamn med det ordet i sig, och det tycks komma från ett fornsvenskt *græft "grav, grävd fördjupning". Vi snokade faktiskt fram det ordet i vår gamla diskussion på Skalman redan 2003, och Andersson hittade det där. Men vi funderade bara på att använda det i översättningen av Michel Delving. Så långt som till genidraget att använda "-gräva" där och "-gräft" i Dwarrowdelf kom vi aldrig. Bra jobbat, Erik!

Senast uppdaterad: 2015-01-04 01:27:55