Ring
Kamel
 
 

Namnöversättning

[Tillbaka till listan]

Tolkien
(första förekomst)
Åke Ohlmarks Erik Andersson Kamelen
Quickbeam
(Bok III, kapitel 4: Trädskägge)
Snabba Solstrålen, Snabbis  Kvickbom  Kvickbom 
Tolkiens översättningsguide
Quickbeam. Ent. This is a translation of Sindarin Bregalad 'quick (lively) tree'. Since in the story this is represented as a name given to him because he was (for an Ent) 'hasty', it would be best to translate the name by a compound (made for the purpose) having this sense (for example German Quickbaum?) It is unlikely that the language of translation would possess an actual tree-name having or appearing to have this sense. Quickbeam and Quicken are actual English names of the 'rowan' or 'mountain ash'; also given to the related 'Service-tree'. The rowan is here evidently intended, since 'rowan' is actually used in Quickbeam's song (II 87). 
Kommentar
Det gamla engelska ordet quickbeam är alltså ett namn på rönnträd, men i princip utdött. Gissningsvis syftade förledet på att trädet är snabbväxande. Efterledet -beam är i alla fall ett gammalt ord för "träd" (jämför tyskans baum), som i engelskan med åren har övergått till att betyda "träbjälke" snarare än levande träd. Precis samma ord med ungefär samma utveckling finns i svenska också! Hos oss heter det "bom". Trädbetydelsen lever t ex kvar i det gamla namnet "buxbom". Något befintligt gammalt namn på rönnen (eller för den delen andra trädslag) som innehåller en "hastig" komponent tycks inte gå att uppbringa, så vi får vackert göra som Tolkien föreslår och konstruera en egen variant. "Kvickbom" har, förutom att det ju är väldigt likt originalet, fördelen att låta ganska "namnigt", i och med att "-bom" är ett vanligt efterled i namn. (Jämför t ex gubben Rosenbom, känd från Nils Holgersson.)

(Jag vet inte om Erik Andersson tog det här namnet från oss. Det är ju trots allt inte så svårt att komma på. Men vi diskuterade det i alla fall på Skalman-forumet redan långt innan De två tornen kom ut!)

Senast uppdaterad: 2016-02-13 01:17:33
Tolkien Åke Ohlmarks
Quickbeam Snabba Solstrålen, Snabbis 
Erik Andersson Kamelen
Kvickbom  Kvickbom 
Tolkiens översättningsguide
Quickbeam. Ent. This is a translation of Sindarin Bregalad 'quick (lively) tree'. Since in the story this is represented as a name given to him because he was (for an Ent) 'hasty', it would be best to translate the name by a compound (made for the purpose) having this sense (for example German Quickbaum?) It is unlikely that the language of translation would possess an actual tree-name having or appearing to have this sense. Quickbeam and Quicken are actual English names of the 'rowan' or 'mountain ash'; also given to the related 'Service-tree'. The rowan is here evidently intended, since 'rowan' is actually used in Quickbeam's song (II 87). 
Kommentar
Det gamla engelska ordet quickbeam är alltså ett namn på rönnträd, men i princip utdött. Gissningsvis syftade förledet på att trädet är snabbväxande. Efterledet -beam är i alla fall ett gammalt ord för "träd" (jämför tyskans baum), som i engelskan med åren har övergått till att betyda "träbjälke" snarare än levande träd. Precis samma ord med ungefär samma utveckling finns i svenska också! Hos oss heter det "bom". Trädbetydelsen lever t ex kvar i det gamla namnet "buxbom". Något befintligt gammalt namn på rönnen (eller för den delen andra trädslag) som innehåller en "hastig" komponent tycks inte gå att uppbringa, så vi får vackert göra som Tolkien föreslår och konstruera en egen variant. "Kvickbom" har, förutom att det ju är väldigt likt originalet, fördelen att låta ganska "namnigt", i och med att "-bom" är ett vanligt efterled i namn. (Jämför t ex gubben Rosenbom, känd från Nils Holgersson.)

(Jag vet inte om Erik Andersson tog det här namnet från oss. Det är ju trots allt inte så svårt att komma på. Men vi diskuterade det i alla fall på Skalman-forumet redan långt innan De två tornen kom ut!)

Senast uppdaterad: 2016-02-13 01:17:33