Ring
Kamel
 
 

Namnöversättning

[Tillbaka till listan]

Tolkien
(första förekomst)
Åke Ohlmarks Erik Andersson Kamelen
Lady
(Bok I, kapitel 3: Tre gör sällskap)
jungfru, drottning, furstinna, kvinna, prinsessa, dam  fru, dam, kvinna, den ädla, härskarinna  dam, fru, jungfru, härskarinna, min fru 
Tolkiens översättningsguide
(Kommentar saknas.) 
Kommentar
Hur skall man översätta den till synes enkla titeln Lady? Ja, det är allt annat än självklart! Till att börja med måste man vara medveten om att detta enda ord används på flera olika sätt i LotR, och det är inte alls givet att man bör använda samma översättning för de olika fallen.

* För det första används det som titel direkt före ett namn: the Lady Arwen, the Lady Galadriel. (Notera förresten att Tolkien alltid skriver det på den formen, med the innan.) Här har jag efter åtskilligt funderande bestämt mig för att använda "fru" eller "jungfru", beroende på personens ålder och civilstånd. Sålunda blir det "jungfru Arwen" och "jungfru Éowyn", men "fru Galadriel". Dock översätter jag "Fair lady Goldberry" till "Gullbär, fagra dam", för denna variant av lady, med litet "l", är en annan variant än de övriga, snarare hövligt tilltal än titel.

* För det andra används Lady när personen omnämns i tredje person utan namn – med eller utan närmare specificering av det folk eller område som titeln gäller: they had not seen the Lord and Lady again, eller the Lord Celeborn and Galadriel the Lady of Lórien, eller 'You cannot go home alone,' said the Lady. Notera att samma engelska ord alltså kan användas både för att beteckna en kvinnlig härskare över något och som en ospecificerad hövlig titulering av en fin dam. Något motsvarande ord har vi inte riktigt på svenska. Här har jag därför – efter ännu mer funderande! – kommit fram till att jag åtminstone när det gäller Galadriel bör använda "härskarinnan" när det är uppenbart att hon refereras till i egenskap av Lóriens regent – till exempel när de andra Lórien-alverna pratar om henne, ofta tillsammans med Celeborn i samma fras. (Just "härskare" och "härskarinna" är de allmänt hållna regenttitlar jag bestämt mig för låter bäst för detta alvpar, bättre än till exempel "furste" och "furstinna". Och kung och drottning är de ju inte!) Men i övriga fall, när det inte finns någon uppenbar regentsyftning utan bara en allmän titulering, så får det bli "frun".
Det blir naturligtvis en lite luddig gränsdragning, men det ger mig i alla fall en grundprincip att utgå från! Det kan dock noteras att i fallet the Lord Celeborn and Galadriel the Lady of Lórien tvangs jag bryta grundprincipen, trots den uppenbara härskarsyftningen. Detta av den enkla anledningen att parets titlar bör matcha varandra när de nämns i samma fras – och jag kan ju inte gärna köra med "härskar Celeborn", det låter inte riktigt klokt! Så i den meningen fick det bli "herr Celeborn" och "Galadriel, Lóriens fru".

* För det tredje och sista förekommer lady i direkt tilltal, då utan the (och Tolkien är inte konsekvent med om denna typ av lady skrivs med versal eller inte): Nay, lady, be not troubled for us!. Här kommer jag att använda "min fru", åtminstone när det gäller Galadriel. Jag får fundera på om det finns anledning att variera detta med "min jungfru", eller möjligen "min dam", i de fall där den tilltalade är till exempel Éowyn. (Jag har inte behövt ta ställning till det än.)

Det finns nog anledning att motivera valet av just "fru" och "jungfru". Jag är förstås medveten om att båda orden har lite annan klang i moderna öron än de hade på den tiden sådana titlar var i bruk. "Fru" associerar nog närmast antingen till äktenskap eller till kvinnor i allmänhet, kanske i synnerhet äldre sådana: "gamla fru Svensson i 7B". Och "jungfru" är väl lite på utdöende, även om man vid påstötning nog kan få folk att klämma fram associationer till kammarjungfrur, eller kanske till sexuellt orörda kvinnor. Men faktum kvarstår att dessa titlar var de riktiga för förnäma damer i äldre tid, när man inte närmare ville eller kunde specificera någon konkret rang som "grevinnan" eller "prinsessan". (Detta till skillnad från den horribla nykonstruktion med "dam" som titel man ibland träffar på i (dåligt) översatt fantasy: "dam Polgara". Ordet "dam" har aldrig använts på det sättet i svenskan!) Jag tror att det bara krävs en liten stunds tillvänjning, sedan kommer "fru Galadriel" och "jungfru Éowyn" att klinga naturligt för de allra flesta läsare.

Och mina föregångare då, hur har de gjort? Ja, Andersson har haft förtvivlade problem med detta och krånglat sig runt med allehanda ytterst osköna omskrivningar: "den ädla Arwen", "den ädla alven" eller bara "Galadriel" utan titel, eller så har han kört med "härskarinna" även där det i original knappast är härskarbetydelsen som avses. Det kanske allra oskönaste exemplet är när han låter Aragorn använda den titeln i direkt tilltal: "Härskarinna, du vet vad jag åstundar". Andersson tycks dock ha kommit på bättre tankar senare i sin översättning, men tyvärr alltför sent för att kunna göra något åt första volymens titelhaveri. Ohlmarks å sin sida har – precis som man kunde vänta sig! – presterat språkligt korrekta varianter, men istället tagit sig orimligt stora friheter med själva titlarna och t ex gjort om Galadriel till drottning och Éowyn till prinsessa.

Se även Lord för ett (kortare!) resonemang om den manliga motsvarigheten till Lady.

Senast uppdaterad: 2015-06-10 01:48:35
Tolkien Åke Ohlmarks
Lady jungfru, drottning, furstinna, kvinna, prinsessa, dam 
Erik Andersson Kamelen
fru, dam, kvinna, den ädla, härskarinna  dam, fru, jungfru, härskarinna, min fru 
Tolkiens översättningsguide
(Kommentar saknas.) 
Kommentar
Hur skall man översätta den till synes enkla titeln Lady? Ja, det är allt annat än självklart! Till att börja med måste man vara medveten om att detta enda ord används på flera olika sätt i LotR, och det är inte alls givet att man bör använda samma översättning för de olika fallen.

* För det första används det som titel direkt före ett namn: the Lady Arwen, the Lady Galadriel. (Notera förresten att Tolkien alltid skriver det på den formen, med the innan.) Här har jag efter åtskilligt funderande bestämt mig för att använda "fru" eller "jungfru", beroende på personens ålder och civilstånd. Sålunda blir det "jungfru Arwen" och "jungfru Éowyn", men "fru Galadriel". Dock översätter jag "Fair lady Goldberry" till "Gullbär, fagra dam", för denna variant av lady, med litet "l", är en annan variant än de övriga, snarare hövligt tilltal än titel.

* För det andra används Lady när personen omnämns i tredje person utan namn – med eller utan närmare specificering av det folk eller område som titeln gäller: they had not seen the Lord and Lady again, eller the Lord Celeborn and Galadriel the Lady of Lórien, eller 'You cannot go home alone,' said the Lady. Notera att samma engelska ord alltså kan användas både för att beteckna en kvinnlig härskare över något och som en ospecificerad hövlig titulering av en fin dam. Något motsvarande ord har vi inte riktigt på svenska. Här har jag därför – efter ännu mer funderande! – kommit fram till att jag åtminstone när det gäller Galadriel bör använda "härskarinnan" när det är uppenbart att hon refereras till i egenskap av Lóriens regent – till exempel när de andra Lórien-alverna pratar om henne, ofta tillsammans med Celeborn i samma fras. (Just "härskare" och "härskarinna" är de allmänt hållna regenttitlar jag bestämt mig för låter bäst för detta alvpar, bättre än till exempel "furste" och "furstinna". Och kung och drottning är de ju inte!) Men i övriga fall, när det inte finns någon uppenbar regentsyftning utan bara en allmän titulering, så får det bli "frun".
Det blir naturligtvis en lite luddig gränsdragning, men det ger mig i alla fall en grundprincip att utgå från! Det kan dock noteras att i fallet the Lord Celeborn and Galadriel the Lady of Lórien tvangs jag bryta grundprincipen, trots den uppenbara härskarsyftningen. Detta av den enkla anledningen att parets titlar bör matcha varandra när de nämns i samma fras – och jag kan ju inte gärna köra med "härskar Celeborn", det låter inte riktigt klokt! Så i den meningen fick det bli "herr Celeborn" och "Galadriel, Lóriens fru".

* För det tredje och sista förekommer lady i direkt tilltal, då utan the (och Tolkien är inte konsekvent med om denna typ av lady skrivs med versal eller inte): Nay, lady, be not troubled for us!. Här kommer jag att använda "min fru", åtminstone när det gäller Galadriel. Jag får fundera på om det finns anledning att variera detta med "min jungfru", eller möjligen "min dam", i de fall där den tilltalade är till exempel Éowyn. (Jag har inte behövt ta ställning till det än.)

Det finns nog anledning att motivera valet av just "fru" och "jungfru". Jag är förstås medveten om att båda orden har lite annan klang i moderna öron än de hade på den tiden sådana titlar var i bruk. "Fru" associerar nog närmast antingen till äktenskap eller till kvinnor i allmänhet, kanske i synnerhet äldre sådana: "gamla fru Svensson i 7B". Och "jungfru" är väl lite på utdöende, även om man vid påstötning nog kan få folk att klämma fram associationer till kammarjungfrur, eller kanske till sexuellt orörda kvinnor. Men faktum kvarstår att dessa titlar var de riktiga för förnäma damer i äldre tid, när man inte närmare ville eller kunde specificera någon konkret rang som "grevinnan" eller "prinsessan". (Detta till skillnad från den horribla nykonstruktion med "dam" som titel man ibland träffar på i (dåligt) översatt fantasy: "dam Polgara". Ordet "dam" har aldrig använts på det sättet i svenskan!) Jag tror att det bara krävs en liten stunds tillvänjning, sedan kommer "fru Galadriel" och "jungfru Éowyn" att klinga naturligt för de allra flesta läsare.

Och mina föregångare då, hur har de gjort? Ja, Andersson har haft förtvivlade problem med detta och krånglat sig runt med allehanda ytterst osköna omskrivningar: "den ädla Arwen", "den ädla alven" eller bara "Galadriel" utan titel, eller så har han kört med "härskarinna" även där det i original knappast är härskarbetydelsen som avses. Det kanske allra oskönaste exemplet är när han låter Aragorn använda den titeln i direkt tilltal: "Härskarinna, du vet vad jag åstundar". Andersson tycks dock ha kommit på bättre tankar senare i sin översättning, men tyvärr alltför sent för att kunna göra något åt första volymens titelhaveri. Ohlmarks å sin sida har – precis som man kunde vänta sig! – presterat språkligt korrekta varianter, men istället tagit sig orimligt stora friheter med själva titlarna och t ex gjort om Galadriel till drottning och Éowyn till prinsessa.

Se även Lord för ett (kortare!) resonemang om den manliga motsvarigheten till Lady.

Senast uppdaterad: 2015-06-10 01:48:35