Ring
Kamel
 
 
 
Översätter just nu, 2020-02-22 23:13:
Bok IV, kapitel 8: Cirith Ungols trappor, sidan 12 av 14
Sidan senast ändrad: 2019-11-28 11:40 – Översättning av namnen