Ring
Kamel
 
 
 
Översätter just nu, 2017-09-21 19:49:
Bok IV, kapitel 1: Hur Sméagol tämjdes, sidan 2 av 18
Sidan senast ändrad: 2017-10-16 00:56 – Översättning av dikterna