Ring
Kamel
 
 
 
Översätter just nu, 2018-02-13 05:52:
Bok IV, kapitel 1: Hur Sméagol tämjdes, sidan 12 av 18
Sidan senast ändrad: 2018-02-01 06:20 – Översättning av namnen