Ring
Kamel
 
 

Något som Sagan om Ringen är väldigt rikt försedd med är minnesvärda formuleringar: korta stycken och fraser som slår an strängar i läsarens inre och förmedlar en stämning eller insikt på ett koncentrerat och slagkraftigt sätt. Ofta rör det sig om citat, där någon av bokens karaktärer säger något stämningsladdat eller förmedlar lite visdom i form av ett ordspråk eller en aforism. Men det kan också vara bokens berättarröst som plötsligt blir poetisk eller djupsinnig och presterar en prosa som verkligen berör. Eftersom det är Tolkien vi pratar om har många av bokens bästa formuleringar en dragning åt det episkt storslagna eller vackert högstämda, men ibland kan det istället handla om något jordnära eller humoristiskt.

Att översätta sådana här "bevingade ord" utan att tappa bort slagkraften är en svår konst. Precis som när det gäller översättningar av namn eller dikter är det ofta omöjligt att få med alla aspekter, utan man tvingas till ett val. Men det är ju också sådana bryderier som gör översättandet så intressant! Nedan har jag lagt upp ett subjektivt urval av "bevingade ord" ur min pågående översättning av Tolkiens ringsaga, med möjlighet att jämföra med originalet och Ohlmarks och Anderssons versioner. (Notera att om det rör sig om citat kan jag tänkas klippa bort inskjuten löptext, som till exempel "sade Gandalf", eftersom det är just själva citaten jag vill lyfta fram.) Mycket nöje!Bevingat ord ur Bok V, kapitel 1: Minas Tirith

[Tillbaka till listan]

Tolkien:     Kamelen:     Ohlmarks:     Andersson:
J. R. R. Tolkien
I see that strange tales are woven about you, and once again it is shown that looks may belie the man – or the halfling. I accept your service. 
Kamelen
Jag ser att sällsamma sagor vävs kring dig, och än en gång visar det sig att det yttre kan gensäga mannen – eller halvlingen. Jag antar dig i min tjänst. 
Åke Ohlmarks
Jag ser att sällsamma sagor vävs kring din gestalt, och än en gång visar det sig att synen bedrar mannen – eller halvlängdsmannen. Jag tar emot ditt anbud ... 
Erik Andersson
Jag märker att egendomliga historier värver sig kring dig, och ännu en gång visar det sig att människans yttre kan bedra – liksom halvlingens. Jag tar emot dina tjänster. 
Kommentar
Denethor blir i någon mån imponerad av Pippings antydningar om vad han har varit med om under sin färd.

Senast uppdaterad: 2021-02-28 01:56:31