Ring
Kamel
 
 

Något som Sagan om Ringen är väldigt rikt försedd med är minnesvärda formuleringar: korta stycken och fraser som slår an strängar i läsarens inre och förmedlar en stämning eller insikt på ett koncentrerat och slagkraftigt sätt. Ofta rör det sig om citat, där någon av bokens karaktärer säger något stämningsladdat eller förmedlar lite visdom i form av ett ordspråk eller en aforism. Men det kan också vara bokens berättarröst som plötsligt blir poetisk eller djupsinnig och presterar en prosa som verkligen berör. Eftersom det är Tolkien vi pratar om har många av bokens bästa formuleringar en dragning åt det episkt storslagna eller vackert högstämda, men ibland kan det istället handla om något jordnära eller humoristiskt.

Att översätta sådana här "bevingade ord" utan att tappa bort slagkraften är en svår konst. Precis som när det gäller översättningar av namn eller dikter är det ofta omöjligt att få med alla aspekter, utan man tvingas till ett val. Men det är ju också sådana bryderier som gör översättandet så intressant! Nedan har jag lagt upp ett subjektivt urval av "bevingade ord" ur min pågående översättning av Tolkiens ringsaga, med möjlighet att jämföra med originalet och Ohlmarks och Anderssons versioner. (Notera att om det rör sig om citat kan jag tänkas klippa bort inskjuten löptext, som till exempel "sade Gandalf", eftersom det är just själva citaten jag vill lyfta fram.) Mycket nöje!Bevingat ord ur Bok III, kapitel 4: Trädskägge

[Tillbaka till listan]

Tolkien:     Kamelen:     Ohlmarks:     Andersson:
J. R. R. Tolkien
Almost felt you liked the Forest! That's good! That's uncommonly kind of you. Turn round and let me have a look at your faces. I almost feel that I dislike you both, but do not let us be hasty. Turn round! 
Kamelen
Började nästan känna att du tyckte om Skogen! Utmärkt! Det var osedvanligt vänligt sagt av dig. Vänd er om och låt mig se er i ansiktet. Jag börjar nästan känna att jag tycker illa om er båda två, men nu skall vi inte förhasta oss. Vänd er om! 
Åke Ohlmarks
Kände det nästan som om du tyckte om skogen! Det är bra. Ovanligt älskvärt sagt ... Vänd er om så jag får se hur ni ser ut. Jag känner det nästan som om jag började tycka illa om er bägge två. Men låt oss inte förhasta oss. Vänd er om! 
Erik Andersson
Du började nästan tycka om skogen! Utmärkt! Det var ovanligt snällt sagt. Vänd på er så jag får se era ansikten. Jag tror nästan att jag ogillar er båda två, men vi skall inte vara hastiga. Vänd på er! 
Kommentar
Trädskägge gör ett något hotfullt första intryck när Munter och Pipping först träffar på honom.

Senast uppdaterad: 2017-02-23 02:02:26